Ви є тут

Головна
Мета: полягає в засвоєнні студентам знань щодо розробки науково-теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення комунікації в системі органів управління.
 
Предмет: є механізми, методи, сукупність організаційних відносин щодо комунікаційного забезпечення в системі органів управління.
 
Змістовні модулі: Комунікації та комунікаційний процес. Інформаційне забезпечення державного управління. Класифікація інформації. Інформаційні системи. Використання сучасних технологій в інформаційному забезпеченні управлінської діяльності. Інформаційне та комунікаційне забезпечення внутрішньої організації органу державної влади. Особливості інформаційного забезпечення у місцевому самоврядуванні. Зв’язки з громадськістю в діяльності органів державної влади та самоврядування. Організаційно-правові умови впровадження науково-технічних досягнень в інформаційному забезпеченні управлінської діяльності.