Ви є тут

Головна
Мета: сприяти формуванню у студентів цілісного уявлення про шляхи та способи оптимізації соціальних процесів
 
Предмет: умови оптимізації соціальних процесів.
 
Змістові модулі: Соціальний процес як різновид соціальних взаємодій Соціальний процес: поняття та сутність. Основні теоретичні підходи до вивчення соціальних процесів. Соціальна стратифікація: сутність та основні теорії. Соціальна мобільність як складова соціально-стратифікаційних змін Процеси трансформації соціальної структури сучасного українського суспільства. Поняття, сутність та основні теорії глобалізації Глобальні соціальні процеси: поняття та різновиди. Глобальні соціальні процеси та Україна Поняття організаційних змін та організаційного розвитку. Механізми перебігу процесу змін. Проблеми управління організаційними змінами. Соціальне діагностування Соціальне прогнозування Соціальне планування та його резерви. Вибори як різновид соціальних взаємодій. Електоральний процес та електоральна культура: поняття, сутність, основні характеристики. Основні теоретичні підходи до оптимізації електоральних процесів. Виборчі технології: поняття та класифікація.