Ви є тут

Головна
Мета: полягає в опануванні студентами знань відносно формування особистісних характеристик соціального працівника
 
Предмет: складові особистості соціального працівника
 
Змістові модулі: Професійні якості соціального працівника. Основні вимоги до професійних якостей соціального працівника. Функції соціального працівника. Морально-особистісні якості соціального працівника. Офіційні положення етичних принципів соціального працівника. Формування професійної комунікативної компетентності соціальних працівників.