Ви є тут

Головна
Мета: отримання студентами наукового знання основ соціального партнерства, врахування історично складеної багатозначності поняття соціального партнерства, конкретних методів соціальної роботи в контексті партнерства, а також набуття вмінь щодо використання таких методів та здійснення заходів щодо забезпечення соціального партнерства.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:
ключові поняття, що стосуються соціального партнерства;
специфіку розвитку соціального партнерства в Україні;
досвід зарубіжних країн  в сфері соціального партнерства;
методи соціальної роботи в контексті партнерства.
вміти: застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності соціального працівника;
розробляти і аналізувати програми соціального партнерства;
робити висновки щодо об’єктів аналізу в контексті соціального партнерства.