Ви є тут

Головна
Мета: вивчення процесу формування та розвитку соціологічного знання про спільноти, людину , суспільство, закономірності їх розвитку та функціонування, історичні особливості їх пізнання, засвоєння гносеологічного досвіду соціології, набутого в процесі апробації людською історією, використання позитивних , науково обґрунтованих досягнень різних соціологічних шкіл.
 
Предмет: еволюція розвитку історичних форм і напрямів дослідження й пізнання соціальних груп,, суспільства.
 
Змістові модулі: історія протосоціологічного знання, класична соціологія ХІХ- початку ХХ ст., соціологія ХХ ст..