Ви є тут

Головна

Прізвище: Бажміна

Ім'я: Евеліна

По батькові: Анатоліївна

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID 0000-0003-4750-8170
 

Освіта: вища
 
 
 • ЗНТУ, 1998 рік, диплом спеціаліста, спеціальність за дипломом - "Матеріалознавство в машинобудуванні", кваліфікація за дипломом - "інженер-механік"
 • ЗНТУ, 2012 рік, диплом бакалавра з відзнакою, спеціальність за дипломом - "Правознавство", кваліфікація за дипломом - "бакалавр з правознавства, помічник юриста"
 • ЗНТУ,  2013 рік, диплом спеціаліста з відзнакою, спеціальність за дипломом - "Правознавство", кваліфікація за дипломом - "Спеціаліст з правознавства, професіонал в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності, юрист" 

Рік початку діяльності в університеті: 1993

Наукові інтереси:

 • Аналіз і розробка методики викладання дисциплін «Нарисна геометрія", "Інженерна графіка" та "Комп’ютерна графіка"
 • Цивільне та сімейне право
 • Виконавчий процес

Дисципліни, які викладає:

Мови спілкування: Українська, російська, англійська

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради, 2016
 • Подяка правління освіти і науки Запорізької ОДА, 2011
 • Почесна грамота профспілки освіти і науки працівників України, 2011
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької ОДА, 2002

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64
аудиторія (кабінет): а.341
тел.: +380(61)7698260
e-mail: kafedra_ngk@zntu.edu.ua

Наукові праці Бажміної Евеліни Анатоліївни

 1. Бажміна, Е. А. Актульність E-LEARNING у вищій школі [Текст] / Е. А. Бажміна // Наукова думка інформаційного століття : Міжнародна науково-практична конференція, 19 червня 2017 р., м. Дніпро. – Т.6. – Одеса, 2017.– С. 6-8.
 2. Бажмина, Э. А. Использование MIND MAPS в обучении [Текст] / Э. А. Бажмина, Н. В. Найдёнова (гр. Т-317), Е. А. Школа (гр. Т-317) // Scientific development and achievements : International Scientific Conference, December 1, 2017, St. Andrews, Scotland, UK – Obuhiv, 2017. – Part 1. –Р. 62-65.
 3. Бажмина, Э. А. Построение аксонометрического чертежа [Текст] / Э. А. Бажмина // Scientific development and achievements : International Scientific Conference, December 1, 2017, St. Andrews, Scotland, UK – Obuhiv, 2017. – Part 2. – Р. 217-219.
 4. Бажмина, Э. А. Тонкости построения чертежей [Текст] / Э. А. Бажмина // Scientific development and achievements : International Scientific Conference, December 1, 2017, St. Andrews, Scotland, UK – Obuhiv, 2017. – Part 2. – Р. 224-228.
 5. Бажміна, Е. А. E-learning у вищій освіті України [Електронний ресурс] / Е. А. Бажміна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с. 170-172 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з тит. екрана.
 6. Бажміна Е. А. Практичні роботи з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки. Частина 1 : навч. посіб. [Текст] / Е. А. Бажміна, В. А. Шаломєєв – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 66 c., іл. 
 7. Гавров Є. В. Основи інженерної графіки : навч. посіб. [Текст] / Є. В. Гавров, В. Г. Буличева, Е. А. Бажміна – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 146 с.
 8. Бажміна Е. А. Методика креслення деталі з натури / Е. А. Бажміна // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р. В 5-ти томах. Т. 1. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 119-121.
 9. Бажміна, Д. І. Сметанін // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р. В 5-ти томах. Т. 1. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 125-1271.
 10. Бажміна Е. А. Методика навчання графічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах / Е. А. Бажміна // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2015 р. В 4-х томах. Т. 1. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 224-226.
 11. Бажміна Е. А., Пічхая К. Р. Умова підвищення ефективності вивчення графічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах / Е. А. Бажміна, К. Р. Пічхая // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2015 р. В 4-х томах. Т. 1. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 231-232.
 12. Бажміна Е. А. Процес виконання креслень деталі типу «Корпус» в системі AutoCAD 2002 / Е. А. Бажміна // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р. В 4-х томах. Т. 1. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 122.
 13. Бажміна Е. А., Потарський О. В. Використання розрізів при розробці креслень деталей / Е. А. Бажміна, О. В. Потарський // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р. В 4-х томах. Т. 1. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 125-126.

Тези доповідей Бажміної Евеліни Анатоліївни на конференціях

 1. Бажміна, Е. А. Актульність E-LEARNING у вищій школі [Текст] / Е. А. Бажміна // Наукова думка інформаційного століття : Міжнародна науково-практична конференція, 19 червня 2017 р., м. Дніпро. – Т.6. – Одеса, 2017.– С. 6-8.
 2. Бажмина, Э. А. Использование MIND MAPS в обучении [Текст] / Э. А. Бажмина, Н. В. Найдёнова (гр. Т-317), Е. А. Школа (гр. Т-317) // Scientific development and achievements : International Scientific Conference, December 1, 2017, St. Andrews, Scotland, UK – Obuhiv, 2017. – Part 1. –Р. 62-65.
 3. Бажмина, Э. А. Построение аксонометрического чертежа [Текст] / Э. А. Бажмина // Scientific development and achievements : International Scientific Conference, December 1, 2017, St. Andrews, Scotland, UK – Obuhiv, 2017. – Part 2. – Р. 217-219.
 4. Бажмина, Э. А. Тонкости построения чертежей [Текст] / Э. А. Бажмина // Scientific development and achievements : International Scientific Conference, December 1, 2017, St. Andrews, Scotland, UK – Obuhiv, 2017. – Part 2. – Р. 224-228.
 5. Бажміна, Е. А. E-learning у вищій освіті України [Електронний ресурс] / Е. А. Бажміна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с. 170-172 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з тит. екрана.
 6. Бялик Г. А. Особенности формирования неметаллических включений в литой углеродистой стали, выплавленной в индукционных злектропечах малой емкости / Г. А. Бялик, В. И. Гонтаренко, Э. А. Бажмина // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : збірник тез XIV Міжнародної науково-технічної конференції, Запоріжжя, 6-9 жовтня 2015 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 33-34.
 7.  Шаломеев В.А. Влияние щелочноземельных металлов на морфологию и топологию интерметаллидов в сплаве МЛ5 / В. А. Шаломеев, Э. И. Цивирко, С. Г. Маковский, Э. А. Бажмина // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : збірник тез XIV Міжнародної науково-технічної конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя, 6-9 жовтня 2015 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 127-129.
 8. Бялик Г.А. Прогнозирование целесообразности замены традиционных литейных сплавов более совершенными при изготовлении деталей машин для транспортных средств / Г. А. Бялик, В. И. Гонтаренко, Э. А. Бажмина // Вісник двигунобудування. – 2008. – № 2. – С. 178-179.
 9. Бялик Г.А. Прогнозирование прочностных свойств металлических материалов при повышенных температурах / Г. А. Бялик, В. И. Гонтаренко, Э. А. Бажмина // Вісник двигунобудування : – 2006. – № 4. – С. 131-132.