Ви є тут

Головна

Прізвище: Грешта

Ім'я: Віктор

По батькові: Леонідович

Посада: професор кафедри фізичного матеріалознавства

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4589-6811

Освіта: вища
 • ЗДТУ, 1996, «Матеріалознавство в машинобудуванні», інженер-механік

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.16.01 «Металознавство і термічна обробка», доцент кафедри фізичного матеріалознавства, «Структурна природа схильності до формозмінювання листових феритних корозійностійких сталей»

Наукові інтереси:

 • Феритні корозійностійкі сталі
 • Багатошарові покриття для деталей ГТД

Дисципліни, які викладає:

Участь у роботі рад і державних структур:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Грешта В.Л. Аномалии физических свойств при нагреве и охлаждении ферритных нержавеющих сталей / В.Л. Грешта, А.Л. Бондаренко // Нові матеріали і технології в машинобудуванні. – 1997. - №1. – С.41-44
 •  Грешта В.Л. Вдосконалення технологічного процесу виготовлення листового металопрокату з феритних корозійностійких сталей стабілізованих титаном / В.Л. Грешта, О.В. Климов, О.В. Нестеров // Нові матеріали i технології в металургії та машинобудуванні. – 2005. - №1. – С.65-68
 •  Грешта В.Л. Термоциклювання штампової сталі 3Х2В8Ф, що виплавлена з використанням вольфрамового брухту / В.Л. Грешта, О.А. Глотка, А.Д. Коваль // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2012. - № 2. – С.30-32
 •  Грешта В.Л. Рентгеноструктурне дослідження процесів рекристалізації в титані ВТ1-0 із субмікрокристалічною структурою / В.Л. Грешта, В.Е. Ольшанецкий, Л.П. Степанова, Д.В. Ткач // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2013. - № 1. – С.13-15
 •  Грешта В.Л. Применение керамических покрытий для защиты деталей ГТД, работающих в условиях экстремально высоких температур / В.Л. Грешта // Вестник двигателестроения, 2015. - №1. – С. 168-171 
Всього наукових праць: 62, з них патентів – 5,  навчальних посібників – 3

Перелік наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • ХIІI Міжнародна науково-технічна конференція «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014
 • IХ Міжнародна конференція «Стратегия качества в промышленности и образовании», 31 травня – 1 червня 2013 р., Технічний університет м. Варна (Болгарія)
 • 6 міжнародна науково-практична конференція «Управління в освіті», 18-19 квітня 2013 р., Львів: Національний університет «Львівська політехніка»
 • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 13-16 квітня 2012
 • ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах» Запоріжжя: ЗНТУ, 9–12 жовтня 2012
 • ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Титан-2012:–виробництво і застосування». Запоріжжя: ЗНТУ, 4-5 жовтня 2012.
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Інноваційні ресурсозбережні матеріали та зміцнювальні технології» – Маріуполь, ПГТУ, 2012 
 • ІХ Международная научно-техническая конференция «Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок». –Запорожье -Алушта. ЗНТУ, 24-29 сентября 2012 
 • Молодежь в авиации: новые решения и перспективные технологии: V Международная молодежная научно-техническая конференция, Алушта,  ЗНТУ, - 2011
 • Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: збірка матеріалів ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 6-8 жовтня 2010р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2010

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота Обл. держ. адміністрації, 2007 р.
 • Грамота Міністерства освіти України
 • Нагрудний знак "Відмінник освіти України", 2017 р.

Рік початку діяльності в університеті: 1996

Мови спілкування: російська, українська, англійська вільно

ПІдвищення кваліфікації: 14.05.2019 - 14.06.2019 ДВНЗ "Приазовський державний технічний Університет" 

Контакти:

адреса:  вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): каб. 259
тел.: +380(61)769-82-83
e-mail: kafedra_fm@zntu.edu.ua 
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}