Ви є тут

Головна

Прізвище: Смолярова

Ім'я: Марина

По батькові: Леонідівна

 

Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID у вигляді 0000-0002-6385-181X

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, Правознавство, 1994, спеціальність за дипломом –правознавство», спеціалізація – «кваліфікація за дипломом – «юрист»
 • Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, післядипломна освіта , 2006, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «педагогіка вищої освіти»кваліфікація за дипломом – «магістр з педагогіки вищої школи»
 • Класичний приватний університет, журналістика, 2015, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом –соціальна робота», кваліфікація за дипломом – «соціальний робітник»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.05 «трудове право; право соціального забезпечення»: «Трудовий договір з науково-педагогічними працівниками», рік захисту – 2010, в спеціалізованій вченій раді Д.26.236.04 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ)

Наукові інтереси:

 • Теоретичні проблеми трудового права, права соціального забезпечення та їх розвитку в Україні.

Дисципліни, які викладає:

 

Основні наукові роботи (публікації):

Смолярова М.Л.Стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць / М.Л. Смолярова// Держава та регіони, Серія: Право. - 2014.- № 3. - С.59-62.

Смолярова М.Л.Принципи стимулювання в трудовому праві: теоретичні та практичні аспекти / М.Л. Смолярова// Держава та регіони, Серія: Право. - 2014.- № 1. - С.77-80.

Смолярова М.Л., Аристархова А.С. Поняття та зміст адаптації законодавства про працю України до законодавства Європейського Союзу / М.Л. Смолярова, А.С. Аристархова //Право та державне управління, 2011.- № 2. - С.19-22.

Смолярова М.Л., Кругліков Е.С. Правове регулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії України / М.Л. Смолярова, Е.С.Кругліков// Держава та регіони, Серія: Право. - 2011.- № 3. - С.88-92.

Смолярова М.Л.Правові проблеми щодо збереження, відтворення та розвитку трудового потенціалу/ М.Л. Смолярова//Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. Випуск 15: Частина 2. – Ужгород : Поліграф центр «Ліра», 2011. - С.171-174.

Смолярова М.Л.Підвищення професійного рівня працівників: правові проблеми / М.Л. Смолярова// Держава та регіони, Серія: Право. - 2011.- № 1. - С.198-202.

Смолярова М.Л. Особливості правового регулювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників / М.Л. Смолярова//Право та державне управління, 2011.- № 1. - С.27-30.

Смолярова М.Л. Ефективність формування кадрового резерву для державної служби / М.Л. Смолярова// Держава та регіони, Серія: Право. - 2011.- № 2. - С.75-78.

Смолярова М.Л.Реализация научно-педагогическими работниками права на труд / М.Л. Смолярова//Социальное и пенсионное право, 2010.- № 3. - С.25-29.

Смолярова М.Л. Щодо визначення поняття трудового договору за законодавством про працю України / М.Л. Смолярова //Право та державне управління, 2010.- № 1. - С.15-18.

 

Всього наукових праць: 97 , з них навчальних посібників – 2.

Участь у конференціях:

Взяла участь у ряді всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах у тому числі:

 • VI Міжнарній науково-практичній конференції “Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку”(м. Харків, 3-4 жовт. 2014 р.).
 • V Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні проблеми публічного та приватного права( м. Запоріжжя, 17 жовтня 2014 р.).
 • VI Міжнарній науково-практичній конференції “Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції”(Київ, 30 жовт. 2014 р.).
 • III Всеукраїнської науково-практичній конференції “Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення”(м. Харків, 28 листоп. 2014 р.).
 • Науковому семінарі, присвяченому 50-річчю Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ “Права людини: теорія, реальність, перспективи” (м. Дніпропетровськ, 12 грудня 2014 р.).
 • Науково-практичній конференції “Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір”(м. Запоріжжя, 25 грудня 2014 р.).
 • Круглому столі “Проблеми кодифікації законодавства про працю”(м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 12 березня 2015 року).
 • IІI Міжнародній науково-практичній конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» (м. Полтава, 22 травня 2015 р.).
 • Международной научно-практической конференции «Системность в трудовом праве и праве социального обеспечения. Современное состояние. (Первые Гусовские чтения)», посвященная памяти д.ю.н., профессора К.Н. Гусова; (4-5 июня 2015 г., г. Москва).

Відзнаки та нагороди:

 • За високі показники в роботі, професійну майстерність, сумлінне ставлення до виконання службових та громадських обов’язків і з нагоди святкування Дня юриста України нагороджена грамотою Запорізького державного університету(Наказ Ректора ЗДУ № 14-в від 05.10.2001), 2001
 • За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, досягнуті успіхи в роботі і з нагоди річниці Дня народження університету нагороджена грамотою Класичного приватного університету(Наказ Ректора КПУ № 131 від 02.10.2010), 2010
 • За сумлінну і самовіддану працю, високі досягнення у професійній діяльності, значний внесок у розбудову, суверенної, демократичної, правової держави, здійснення заходів щодо забезпечення законності, прав, свобод людини і громадянина та з нагоди Дня юриста нагороджена грамотою Запорізької обласної ради (Розпорядження № 352 від 26.09.2011), 2011
 • За багаторічну, сумлінну працю та у зв’язку з 20-річчям Класичного приватного університету нагороджена грамотою Класичного приватного університету (Наказ Ректора КПУ № 161 від 01.10.2012), 2012
 • За активну лекційну просвітницьку роботу серед населення області та з нагоди 65-річчя від дні створення обласної організації товариства «Знання» нагороджена грамотою Запорізької обласної державної адміністрації (Розпорядження №157-к від 01.10.2013), 2013

Додаткові відомості:

 • Приймає активну участь в міжнародних і регіональних науково-практичних конференцій з актуальних питань трудового права та права соціального забезпечення.
 • Є членом громадської організації «Наукова просвіта», Запорізької обласної організації Товариства «Знання», Української асоціації фахівців трудового права та є членом громадської Ради при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області. Здійснює активну правороз’яснювальну роботу щодо організації і проведення виборів на території Запорізької області, зокрема, як тренер, підготовлений ЦВК та Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES). Здійснює навчання державних службовців в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації.

Рік початку діяльності в університеті: 2014.

Мови спілкування: українська (вільне володіння), російська (вільне володіння), англійська (читання та переклад за допомогою словника)

Контакти:

адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет):4 корпус, 390A
тел.: +380(61)769-86-09
e-mail: kafkatp@gmail.com