Ви є тут

Головна

<img alt="[<Градецька Наталія Миколаївна>]" src="images/photos/[<Gradeckaja>].jpg" />

<p><strong>Прізвище:</strong> <em>[<Градецька>]</em></p>

<p><strong>Ім'я:</strong> <em>[<Наталія>]</em></p>

<p><strong>По батькові:</strong> <em>[<Миколаївна>]</em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Посада:</strong> [<доцент кафедри>]</p>

<p><strong>Науковий ступінь:</strong> [<кандидат юридичних наук>]</p>

<p><strong>Вчене звання:</strong> [<доцент>]</p>

<div style="height:10px">&nbsp;</div>

<p><strong>Освіта:</strong> вища</p>

<ul><!--може бути нумерований або ненумерований список-->

  <li>[<Запорізький державний університет>], [<факультет романо-германської філології>], рік закінчення &ndash; [<1996>], [], спеціальність за дипломом &ndash; [<шифр спеціальності>] &laquo;[<німецька мова та література>]&raquo;, спеціалізація &ndash; &laquo;[<спеціалізація за дипломом>]&raquo;, кваліфікація за дипломом &ndash; &laquo;[<Філолог. Викладач німецької мови та літератури. Викладач англійської мови>]&raquo;</li>

  <li>[<Класичний приватний університет>], [<юридичний факультет>], рік закінчення &ndash; [<2008>], [], спеціальність за дипломом &ndash; [<шифр спеціальності>] &laquo;[<Правознавство>]&raquo;, спеціалізація &ndash; &laquo;[<спеціалізація за дипломом>]&raquo;, кваліфікація за дипломом &ndash; &laquo;[<Магістр права>]&raquo;</li>

  ...

</ul>

<div style="height:10px">&nbsp;</div>

<p><strong>Дисертації:</strong></p>

<ul>

  <li>Кандидатська дисертація зі спеціальності &ndash; [<12.00.08>] &laquo;[<Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право>]&raquo;:

    <div style="margin: 0 40px">&laquo;[<Сім'я як суб'єкт запобігання злочинності неповнолітніх>]&raquo;, рік захисту &ndash; [<2011>], [<Класичний приватний університет>]</div></li>

  <li>Докторська дисертація зі спеціальності &ndash; [<шифр спеціальності>] &laquo;[<Назва спеціальності>]&raquo;:

    <div style="margin: 0 40px">&laquo;[<Тема дисертації>]&raquo;, рік захисту &ndash; [<рік захисту дисертації>], [<назва установи, де захищено дисертацію>]</div></li>

</ul>

<p><strong>Наукові інтереси:</strong></p>

<ul><!--може бути нумерований або ненумерований список-->

<li>[<Вплив політики держав на процес становлення та дотримання норм міжнародного права>]</li>

  ...

</ul>

<p><strong>Дисципліни, які викладає:</strong></p>

<ul><!--може бути нумерований або ненумерований список-->

<li>[<"Правове регулювання туристичної діяльності", "Основи законодавства про працю">]</li>

  ...

</ul>

<!--Додаткові відомості: Основні наукові роботи (публікації), Участь у конференціях, Стажування за кордоном, ...-->

<p><strong>Основні наукові роботи (публікації):</strong>

<ul><!--може бути нумерований або ненумерований список-->

<li>[<Градецька Н.М. Аналіз інституту сім?ї в правовому  та соціологічному аспектах / Н.М.Градецька // Право і безпека. – 2012.– № 5. – С. 227–233.>]</li>

        <li>[<Градецкая Н.Н. Негативное влияние режима изоляции на процесс ресоциализации несовершеннолетних / Н.Н.Градецкая // Экономика и право Казахстана. – 2013.– № 4. – С.41–48.>]</li>

        <li>[<Градецка Н.М. Взаємодія соціальних органів та громадськості у забезпеченні сімейного розвитку та виховання молоді / Н.М.Градецька // Держава та регіони. Серія: Право. – 2014. – № 3. – С. 78–83.>]</li>

        <li>[<Градецька Н.М. Вплив інтеграційних процесів на формування професійних компетенцій юриста-міжнародника  / Н.М.Градецька // Держава та регіони. Серія: Право. – 2014. – № 4. – С. 167–171.>]</li>

        <li>[<Градецька Н.М. Охоронний ордер як превентивний засіб внутрисімейних злочинів / Н.М.Градецька // Держава та регіони. Серія: Право. – 2016. – № 2. – С. 68–75.>]</li>

 

  ...

</ul>

<p><strong>Участь у конференціях:</strong></p>

<ul><!--може бути нумерований або ненумерований список-->

  <li>[<дата проведення конференції: 25 березня 2016>], [<тип конференції: науково-практична>] конференція &laquo;[<Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення>]&raquo;, [<Національна академія внутришніх справ>], тема доповіді &laquo;[<Кібераддикція як чинник протиправної поведінки неповнолітніх>]&raquo;</li>

  <li>[<дата проведення конференції: 29 лютого 2016>], [<тип конференції: науково-практичний семінар>] конференція &laquo;[<Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії насильству в сім’ї>]&raquo;, [<Національна академія внутришніх справ>], тема доповіді &laquo;[<Тенденції міжнародно-правового правового регулювання протидії насильства в сім?ї>]&raquo;</li>

  <li>[<дата проведення конференції: 1-2 листопада 2016>], [<тип конференції: всеукраїнська науково-практична>] конференція &laquo;[<Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми>]&raquo;, [<Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти>], тема доповіді &laquo;[<Виховання патріотизму в освітньому процесі ВНЗ>]&raquo;</li>

  <li>[<дата проведення конференції: 17 та 30 листопада 2016>], [<тип конференції: науково-практичний семінар>] конференція &laquo;[<Актуальні питання кримінально-виконавчого права та кримінології: матеріали науково-практичних семінарів кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології>]&raquo;, [<Академія ДПтС>], тема доповіді &laquo;[<Зарубіжний досвід кадрового забезпечення пенітенціарної системи>]&raquo;</li>

  <li>[<дата проведення конференції: 8 грудня 2016>], [<тип конференції: круглий стіл>] конференція &laquo;[<Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини>]&raquo;, [<Класичний приватний університет>], тема доповіді &laquo;[<MINORITY RIGHTS>]&raquo;</li>

  <li>[<дата проведення конференції: 30-31 березня 2017>], [<тип конференції: Міжнародна науково-практична>] конференція &laquo;[<Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету>]&raquo;, [<Запорізький національний технічний університет>], тема доповіді &laquo;[<РОЛЬ ООН В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ>]&raquo;</li>

 

  ...

</ul>

<!--/Додаткові відомості-->

<div style="height:10px">&nbsp;</div>

<p><strong>Відзнаки та нагороди:</strong></p>

<ul><!--може бути нумерований або ненумерований список-->

<li>[<Відзнака чи нагорода>], [<рік отримання>]</li>

  ...

</ul>

<p><strong>Рік початку діяльності в університеті:</strong> [<2016>].</p>

<p><strong>Мови спілкування:</strong> [<українська, російська, німецька, англійська>],...</p>

<p><strong>Контакти:</strong></p>

<div style="margin: 0 40px 10px">

  <em>адреса:</em> [<вул Тургенєва 39>]<br />

  <em>аудиторія (кабінет):</em> [<290-Б>]<br />

  <em>тел.:</em> [<769-86-26>]<br />

  <em>e-mail:</em> [<kafedra_zpn@zntu.edu.ua>]<br />

  <em>URL:</em> [<URL>]

</div>