Ви є тут

Головна

Прізвище: Соріна

Ім'я: Оксана

По батькові: Олександрівна

Посада: старший викладач кафедри

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6644-6377

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, факультет економіки і управління, 2000 рік. Дипломом бакалавра з відзнакою за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент організацій», кваліфікація: «бакалавр з менеджменту».
 • Запорізький національний технічний університет, факультет економіки і управління, 2001 рік. Дипломом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю 7.050201 «Менеджмент організацій», кваліфікація: «менеджер-економіст».

Наукові інтереси:

 1. Управління проектами
 2. Моделювання економічних процесів
 3. Методи прийняття рішень
 4. Психологія управління

Дисципліни, які викладає:

 • Аналіз господарської діяльності
 • Економіка і фінанси підприємств
 • Операційний менеджмент
 • Організаційна поведінка
 • Організація підприємницької діяльності
 • Основи бізнесу
 • Управління проектами
 • Управлінські рішення
 • Управління якістю

Основні наукові роботи:

 1. Статті у фахових виданнях 1 Сорина О.А. Выбор и оценка определяющих показателей при разработке стратегии организации / О.А. Сорина // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Спеціальний випуск: Економіка і регіон". - 2010. - № 25-С1. - С. 119-123
 2. Сорина О.А. Разработка стратегии предприятия в условиях экономического кризиса / О.А. Сорина // Приазовський державний технічний університет: Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - Маріуполь, 2010. - С. 169 - 174
 3. Соріна О.О. Моделювання конкурентного положення підприємства з використанням теорії нечітких множин / О.О. Соріна // Наука молода: Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільского національного технічного університету. - № 12. - Тернопіль "Економічна Думка", ТНЕУ, 2009. - С. 47 - 51

Підручники та монографії

1. Соріна О.О. Забезпечення сталого розвитку промислового регіону на основі інноваційних моделей управління: монографія / за ред. проф. П.В. Ґудзя. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - С. 230 - 249.

2. Соріна О.О. Інженерні помилки: Навчальний посібник. / Г.Р. Перегрін, Л.І. Башмакова, І.Є. Поспеєва, О.О. Соріна. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. - 289 с.

 

Участь у конференціях:

1 Соріна, О. О. Аналіз дефініції "проект" в міжнародних стандартах [Текст] / О. О. Соріна, Т. О. Фоміних // Тиждень науки - 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет

2 Соріна, О. О. Концепція життєвого циклу з позиції різних методологій управління проектами [Текст] / О. О. Соріна, Т. О. Фоміних // Тиждень науки - 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет

3 Соріна, О.О. "Формування мотивації учасників кластеру", V Міжвузівська науково-практичної конференція "Проблеми економіки та управління у промислових регіонах", 15-16 травня 2014 р., м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет

4 Соріна, О.О. "Проблеми забезпечення конкурентоспроможності рекреаційних кластерів", Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14 -18 квітня 2014 р., м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет

5 Соріна, О.О. "Розробка стратегії розвитку рекреаційних підприємств на основі теорії бізнес-екосистем", Тиждень науки - 2013: щорічна науково-практична конференці серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 5-19 квітня 2013 р., м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет

6 Сорина, О.А. "Специфика оценки внешней и внутренней среды при проведении стратегического анализа", ІV Міжрегіональна науково-практичної конференція "Проблеми економіки та управління у промислових регіонах", 27-28 травня 2011 р., м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет

7 Сорина, О.А. "Разработка стратегии предприятия в условиях экономического кризиса", Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми економіки та управління у промислових регіонах", 16 - 17 жовтня 2009 р., м. Маріуполь, Приазовський державний технічний університет

8 Соріна, О.О. "Моделювання конкурентного положення підприємства з використанням теорії нечітких множин", VI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених "Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації", 26-27 лютого 2009 р., м. Тернопіль, Тернопільский національний економічний університет

9 Соріна, О.О. "Застосування теорії нечітких множин в економіці" Науково-технічна конференція "Тиждень науки", 22-23 квітня 2008 р., м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет

Членство в організаціях: -

Основні мови спілкування: російська, українська, англійська – зі словником

Контакти:

адреса: {адреса}
аудиторія (кабінет): 272а
тел.: +380(61)7698254
e-mail: sorina_oa@mail.ru
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}