Ви є тут

Головна

Прізвище: Рябошапка

Ім'я: Наталя

По батькові: Євгеніївна

 

Посада: старший викладач кафедри

 

Освіта: вища

  • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, рік закінчення – 1991, спеціальність за дипломом – «Конструювання і виробництво радіоапаратури», кваліфікація за дипломом – «інженер конструктор-технолог радіоапаратури».
 

Наукові інтереси:

  • Дослідження теплових процесів в печах обпалювання електродної промисловості.

Нині навчається в аспірантурі за спеціальністю «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», працює над дисертацією за темою «Підвищення ефективності роботи печей обпалювання».

Дисципліни, які викладає:

  • Теретичні основи теплотехніки
  • Технічна термодинаміка
  • Основи термодинаміки і гідравліки
  • Електронні системи ДВЗ
  • Електричне обладнання ДВЗ

Участь у конференціях:

  • Рябошапка Н.Є. Термодинамічне обґрунтування впровадження нових робочих середовищ до екологічно безпечних технологій [Текст] / Н.Є. Рябошапка, А.Д. Шевченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 109-110.
  • Рябошапка Н.Є. Математична модель температурного поля в камерах печей обпалювання / Н.Є. Рябошапка, Д.О. Чернявський // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 214.
  • Рябошапка Н.Є. Дослідження рівномірності нагрівання вуглеграфітових виробів в обпалювальних печах //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 70–71.
 

Рік початку діяльності в університеті: 1993.

Контакти:

адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, І навчальний корпус ЗНТУ
аудиторія (кабінет): 135