Ви є тут

Головна

Прізвище: Кригульська

Ім'я: Тетяна

По батькові: Борисівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: вища

  • Дніпропетровський державний університет, рік закінчення – 1984 р., спеціальність за дипломом – 07.00.01 «Історія», спеціалізація – «історія та суспільствознавство», кваліфікація за дипломом – «Історик, викладач історії та суспільствознавства»;
  • Запорізька державна інженерна академія , ФПО , рік закінчення – 1998 р., спеціальність за дипломом – «Економіка підприємства», спеціалізація – «Економіка», кваліфікація за дипломом – «Економіст».
  • Класичний приватний університет , факультет управління, рік закінчення – 2009 р., спеціальність за дипломом – «Менеджмент », спеціалізація – «Менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «Менеджер-економіст».

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 07.00.01 «Історія», на тему «Деятельность социал-демократии по политическому воспитанию рабочего класса Приднепровья 1895-1904 гг. », рік захисту – 1991 р., Киівський національний університет ім. Т.Г.Шевченко.

Наукові інтереси: Проблеми інноваційного розвитку регіонів та країни

Дисципліни, які викладає: політекономія; мікроекономіка; макроекономіка; основи економіки; основи підприємницької діяльності; історія економіки та економічної думки.

Основні наукові роботи (публікації):

  • Кригульська Т.Б. Удосконалення інноваційної складової методики оцінювання економічного потенціалу регіону / Т.Б. Кригульська // Управління потенціалом регіону. - Запоріжжя: ЗНУ, 2011. - С. 64-66.
  • Кригульськая Т.Б. Управленческие аспекты использования культурного феномена в обеспечении устойчивого развития / Т.Б. Кригульская // Аспекты развития экономико-управленческого потенциала в контексте обеспечения национальной безопасности. Материалы Международной научной конференции, посвященной 20-летию экономического образования в Бельцком Университете «Алеку Руссо», 6 июля 2015, Бельцы, Республика.- Бельцы: Молдова. - Бельцы: Бельцкий Университет «Алеку Руссо», 2015. - С. 114-121.

Наукові праці Кригульської Тетяни Борисівни

Участь у конференціях:

Кригульська Т.Б. Критерії оцінювання інноваційного розвитку в сучасних умовах / Т.Б. Кригульська // Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки: Теорія і практика господарювання. 17-18 листопада 2011. Міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей у двох частинах. Ч.2. - Запоріжжя: КПУ, 2011.- С. 203-206.

Кригульська Т.Б. Інноваційна активність як чинник сталого розвитку українського суспільства в умовах трансформаційних змін / Т.Б. Кригульська // Україна: Схід - Захід - проблеми сталого розвитку : матеріали другого туру Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 листопада 2012 р. Т.2. - Львів: РВВ НТТУ, 2012. - С. 89-91.

Кригульська Т.Б. Роль інновацій у забезпеченні сталого розвитку/ Т.Б. Кригульська // Тиждень науки 2012 // Збірник наукових доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів, 14-18 квітня 2012 року // Редкол.: Ю.М.Внуков (відповід ред.) та ін. - Т. 3. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.

Кригульська Т.Б. Реструктуризація регіональної економіки: особливості в умовах глобалізаційних процесів / Т.Б. Кригульська // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 року // Редкол.: Ю.М.Внуков (відповід ред.) та ін.- Т.3. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - С. 204-206.

Кригульська Т.Б. Організаційна культура в системі чинників підвищення ефективності управління розвитком підприємств регіону / Т.Б. Кригульська // Проблеми управління економічним потенціалом регіонів: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, 31 жовтня 2013 р.: Запорізький національний університет. - Запоріжжя: ЗНУ, 2013. - С.27-29.

Кригульська Т.Б. Формування сприятливого інвестиційного клімату як напрямок інвестиційної політики держави / Т.Б. Кригульська // Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та іноваційного розвитку. Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2014 року). - КНТУ. - Кіровоград: КОД, 2014. - С. 124-125.

Кригульська Т.Б. Стан та чинники формування інвестиційного клімату в Україні / Т.Б. Кригульська //Тиждень науки - 2014. Збірник наукових доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів, 14-18 квітня 2014 року. - У 5 томах. Т. 2 // Редкол.: Ю.М. Внуков (відповід ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - С. 113-115.

Кригульська Т.Б. Культурний феномен в організаційному розвитку та системі менеджменту сучасного підприємства / Т.Б. Кригульська // Матеріали доповідей учасників У Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління в промислових регіонах», 15-16 травня 2014 р./ Відповід. ред. П.В. Гудзь. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - С. 40-42.

Кригульська Т.Б. Культура управлінської діяльності : проблеми вивчення та оцінки / Т.Б. Кригульська // Збірник наукових доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів, 14-18 квітня 2015 року// Редкол.: Ю.М.Внуков (відповід ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.

Кригульська Т.Б. Нові здобутки в галузі економічної теорії / Т.Б. Кригульська // Збірник наукових доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів, 14-18 квітня 2015 року // Редкол.: Ю.М.Внуков (відповід ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.

Тези доповідей Кригульської Тетяни Борисівни на конференціях

Рік початку діяльності в університеті: 2010 .

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: 69063,вул.Жуковського,64
аудиторія (кабінет): ауд.539
тел.: 061-7698265
e-mail: e-mail
URL: URL