Ви є тут

Головна

Прізвище: Кравченко

Ім'я: Анна

По батькові: Геннадіївна

 

Посада: викладач

Освіта: вища

Класичний приватний університет, факультет філології, 2008, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.030502 «Мова та література», кваліфікація за дипломом – «викладач двох іноземних мов та літератури»
 

Наукові інтереси:

дискурс, дискурсивний аналіз, дискурс екологічної реклами, література постмодернізму, література доби Відродження.

Дисципліни, які викладає:

іноземна мова (английська), іноземна мова за професійним спрямуванням, іноземна мова в галузі, ділова іноземна мова.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: Всього наукових праць: 11 (одинадцять), монографій – одна.

1.Ставицька А.Г. Англійські запозичення в німецькій мові // Наука і вища освіта: Тези доповідей учасників XIV Міжвузівської студентської наукової конференції, м. Запоріжжя, 2006 р.: У 2 ч./ Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління». – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ» , 2006. – Ч.2.– С. 246
2.Ставицька А.Г. Поетика анонімної збірки джестів ‘A Hundred Merry Tales’ // Наука і вища освіта: Тези доповідей учасників XIV Міжвузівської студентської наукової конференції, м. Запоріжжя, 2006 р.: У 2 ч./ Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління». – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ» , 2006. – Ч.2.– С. 257
3.Ставицька А. Європейська перспектива України: популяризаційний аспект // Інтеграція молоді Європи в єдиний науковий простір/ Збірник доповідей І міжнародного студентського наукового форуму/ Укл. к.філос.н., доц. С.Д. Бондарук. – Луцьк: ВІЄМ, 2006. – С.80-81.
4.Ставицька А.Г. Сучасний погляд на історію виникнення та розвиток іспанської мови // Наука і вища освіта: Тези доповідей учасників XV Міжнародної наукової конференції молодих науковців, м. Запоріжжя, 2007 р.: У 3 ч./ Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління». – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ» , 2007. – Ч.3.– С. 24
5.Ставицька А.Г. Аналіз сміхової стихії анонімної джестової збірки ‘A Hundred Merry Tales’// Наука і вища освіта: Тези доповідей учасників XV Міжнародної наукової конференції молодих науковців, м. Запоріжжя, 2007 р.: У 3 ч./ Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління». – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ» , 2007. – Ч.3.– С. 41-42
6. Кравченко А.Г. Художня структура роману „Гертруда і Клавдій” Дж. Апдайка як втілення ризоми // Наука і вища освіта : тези доповідей учасників ХVI Міжнар. наук. конф. молодих науковців, м. Запоріжжя, 2008.: у 3 ч./ Класичний приватний університет. – Запоріжжя: КПУ , 2008. – Ч.3
7. Кравченко А.Г. Дискурсивний аналіз як один із центральних розділів лінгвістичної науки // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 13–17 квітня 2009 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – Т. 3. – С. 150-152.
8. Кравченко А.Г. Дискурсивний аналіз англійської ренесансної збірки джестів ‘A Hundred Merry Tales’// Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, – 2009. – №1. – С.85-91.
9. Кравченко А.Г. Поетика роману «Гертруда і Клавдій» Дж. Апдайка // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – № 1. – С.45-53.
10. Кравченко А.Г. Поняття дискурсу в лінгвістиці, його характеристика і типологія // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців,молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 5 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.114–116
11. Кравченко А.Г. Дискурс у світлі наукових дискусій. Концепція дискурсивного аналізу Т. Ван Дейка // Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов [Текст]: колективна монографія/ [Брутман А.Б., Бутов В.М., Василенко Г.В. та ін.] ; під. заг.  ед... П.В. Прохорової. – Запоріжжя : «Дике Поле», 2015. – С.5-19
 

Участь у конференціях:

1.Ставицька А.Г., Англійські запозичення в німецькій мові, XIV Міжвузівська студентська наукова конференція, 2006 р., м. Запоріжжя, Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 1 ст.
2.Ставицька А.Г., Поетика анонімної збірки джестів ‘A Hundred Merry Tales’, XIV Міжвузівська студентська наукова конференція, 2006 р., м. Запоріжжя, Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 1 ст.
3.Ставицька А., Європейська перспектива України: популяризаційний аспект, І міжнародний студентський науковий форум, квітень 2006 р., м. Луцьк, ВІЄМ, 2 ст.
4.Ставицька А.Г., Сучасний погляд на історію виникнення та розвиток іспанської мови, XV Міжнародна наукова конференція молодих науковців, 2007 р., м. Запоріжжя, Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 1 ст.
5.Ставицька А.Г., Аналіз сміхової стихії анонімної джестової збірки ‘A Hundred Merry Tales’, XV Міжнародна наукова конференція молодих науковців, 2007 р., м. Запоріжжя, Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 2 ст.
6. Кравченко А.Г., Художня структура роману „Гертруда і Клавдій” Дж. Апдайка як втілення ризоми, ХVI Міжнар. наук. конф. молодих науковців, 2008р., м. Запоріжжя, Класичний приватний університет., 2 ст.
7. Кравченко А.Г., Дискурсивний аналіз як один із центральних розділів лінгвістичної науки, Науково-технічна конференція, 13–17 квітня 2009 р., м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет, 2 ст.
8. Кравченко А.Г., Поняття дискурсу в лінгвістиці, його характеристика і типологія, Науково-практична конференція серед викладачів, науковців,молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14–18 квітня 2014 р., м. Запоріжжя, ЗНТУ, 3 ст.
  

Рік початку діяльності в університеті: 2008.

Мови спілкування: українська (рідна), російська, англійська (C2), іспанська (В2).
 

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 398 б
тел.: +380(61)7698566