Ви є тут

Головна » Головна

Емблема кафедри «Металорізальні верстати та інструменти» ЗНТУ

Кафедра «Металорізальні верстати та інструменти»

Рік початку діяльності: 1933

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., професор, академік Української академії триботехніки Івщенко Леонід Йосипович

 

 

133 – «Галузеве машинобудування», освітні програми:

«Металорізальні верстати та системи»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється за спеціальностями:

7.05050301 – «Металорізальні верстати та системи» (Д,З)

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється за спеціальностями:

8.05050301 – «Металорізальні верстати та системи» (Д)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 151
тел.: +380(61)7698237
e-mail: kafedra_mvi@zntu.edu.ua