Ви є тут

Головна

Напрям підготовки 6.05050301 «Машинобудування» –

кваліфікація бакалавр металорізальних верстатів та систем, механік-налагоджувальник, механік з ремонту устаткування, технік-конструктор (механіка), технік-технолог (механіка), технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік з інструменту;

 

Спеціальність 7.05050301 «Металорізальні верстати та системи» –

кваліфікація спеціаліст металорізальних верстатів та систем, інженер-технолог, інженер-конструктор, інженер-контролер, інженер з якості, інженер-механік груповий;

 

Спеціальність 8.05050301 «Металорізальні верстати і системи» –

кваліфікація магістр металорізальних верстатів та систем, інженер-дослідник, викладач вищого навчального закладу II-IV рівнів акредитації, інженер-технолог, інженер-онструктор, інженер-контролер, інженер з якості, інженер з організації виробничих процесів у машинобудуванні.

 

Спеціалізація «Комп'ютерне моделювання та дизайн верстатного обладнання”.