Ви є тут

Головна

Випускова кафедра «Двигуни внутрішнього згорання» забезпечує викладання 39 спеціальних технічних дисциплін для підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7(8).05050304 «Двигуни внутрішнього згорання», 7.05070108 «Енергетичний менеджмент» та 6.060101 «Будівництво», а також теплотехнічних та гідравлічних дисциплін для майбутніх фахівців на чотирьох факультетах: транспортному, машинобудівному, інженерно-фізичному та електротехнічному. Важливість вивчення теплотехнічних та гідравлічних дисциплін полягає у тому, що всі явища природи і всі процеси в технічних пристроях і технологічних виробництвах супроводжуються перетвореннями енергії, пов’язаними з виділенням чи поглинанням тепла. Багато з них передбачають застосування рідин чи газів, як теплоносіїв.

Всього на кафедрі викладається 47 навчальних дисциплін, а також проводиться конструкторська і переддипломна практики, виконуються курсові проекти і роботи, атестація, дипломування.