Ви є тут

Головна

Саржинська Г.Г.

 1. Технологія інструментального виробництва
 2. Металообробне обладнання

 

Глушко А.В.

 1. Цільові механізми верстатів
 2. Експлуатація та обслуговування верстатів
 3. Металорізальні верстати та привід
 4. Обладнання та транспорт механоскладальних цехів.

 

Глушко П.В.

 1. Комп’ютерні графічні системи
 2. Процеси мехобробки в технологічних системах
 3. Основи ергономіки
 4. Процеси мехобробки та їх еволюція
 5. САПР технологічних процесів

 

Дядя С.І.

 1. Управління якістю
 2. Обладнання АВ та метал.верстатів
 3. Нові технології у формоутворенні
 4. Технічне діагн. та серт.м.в.
 5. Функціональний технічний аналіз

 

Івщенко Л.Й.

 1. Принципи інженерної творчості
 2. Трибологія
 3. Методологія наукового дослідження

 

Клименко В.Ю.

 1. Програмне забезпечення мехобробки в тех. Системах
 2. Комп’ютерне моделювання та дизайн верстатного обладнання
 3. САПР інструментального виробництва
 4. Комп’ютерне конструювання
 5. Комп’ютерне моделювання різального інструмента
 6. САПР верстатного обладнання
 7. Теорія 3D моделювання
 8. Реверсна інженерія

 

Левченко Б.М.

 1. Основи САПР
 2. Метрологія
 3. Спец методи обробки

 

Петрикін В.В.

 1. ВС та ТВ
 2. Стандартизація

 

Солоха В.В.

 1. Дослідження та випробовування верстатів
 2. Надійність технологічних систем
 3. Металорізальні верстати та привід

 

Фролов М.В.

 1. Теорія проектування інструменту
 2. Інструментальне забезпечення
 3. Математичне моделювання

 

Циганов В.В.

 1. Теорія різання
 2. Абразивний інструмент
 3. Різальний інструмент та інструментальне забезпечення.