Ви є тут

Головна

Кафедра здійснює підготовку: 

За першим освітньо-кваліфікаційним рівнем 

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»(освітня програма: Промислове та цивільне будівництво )

 

 

За другим освітньо-кваліфікаційним рівнем 

Спеціальність:192 «Будівництво та цивільна інженерія»(освітня програма: Промислове та цивільне будівництво )   

 

За третім освітньо-науковим рівнем  вищої освіти

Спеціальність:073 «Менеджмент»(освітня програма: Організація та управління в будівництві)