Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: дати майбутнім спеціалістам та магістрам транспорту дати знання в області економіки транспорта, яких буде достатньо для кваліфікаційного рішення задач, які виникають в процесі роботи у керівника, спеціаліста транспорта и магістра транспортних технологій.
 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
 
знати:
 

  • основи ринкової економіки, питання організації транспортного виробництва і комерційної роботи  стосовно оцінки фінансового стану і ефективності роботи транспортних підприємств;
  • головні концептуальні поняття, методи та підходи техніко-економічного аналізу діяльності транспортних підприємств. 

 
вміти:  
 

  • кваліфіковано вирішати питання, які пов’язані з пошуком мінімальних витрат на виробництво транспортної продукції, підвищенням виробництва праці, організацією нових видів транспортної продукції, підвищенням ефективності роботи підприємства, поліпшенням якості продукції та послуг на  транспорті  в ринкових умовах.

 
Викладач дисципліни: Харченко Тамара Володимирівна, старш.викл. кафедри транспортних технологій