Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: професійне формування спеціалістів вказаного профілю з питань регулювання доступу до ринку та комерційної діяльності транспортних підприємств, опанування фахівцями транспорту теоретичних питань з організації комерційної роботи на різних видах транспорту, отримання навичок самостійного рішення питань в галузі виконання комерційних операцій та удосконалення комерційної роботи у структурних підрозділах транспортних та транспортно-експедиційних підприємств, отримання навичок самостійного рішення питань з організації виконання комерційних операцій при організації доставки вантажів у структурних підрозділах транспортних та транспортно-експедиційних підприємств.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати:

  • задачі  комерційної  діяльності  транспортних  підприємств;
  • основи  їх  діяльності  на  сучасному  ринку транспортних  послуг;
  • форми  адміністративно-правового  регулювання  комерційної роботи.
  • основні принципи ціноутворення в системі транспортного обслуговування;
  • склад і структуру витрат транспортних організацій;
  • методики розрахунку договірних тарифів на транспортні послуги;
  • основи маркетингової діяльності на транспорті;
  • основи комерційної діяльності транспортних підприємств при різних видах перевезень.

 
Викладач дисципліни: Васильєва Лариса Олексіївна, старш. викл. кафедри транспортних технологій