Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: поглиблене вивчення майбутніми спеціалістами питань з організації перевезень вантажів і пасажирів у міжнародному сполученні, правових норм міжнародних Конвенцій та Угод у галузі транспорту та особливостей правового регулювання міжнародних перевезень, тарифної системи в умовах ринкових відносин; отримання навичок самостійного рішення питань з організації виконання певних операцій при міжнародних перевезеннях у структурних підрозділах транспортних та транспортно-експедиційних підприємств, які спеціалізуються на організації та виконанні міжнародних перевезень.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати:
 

  • основні джерела правового регулювання міжнародних перевезень;
  • особливості та специфіку договору міжнародного перевезення в залежності від виду транспорту;
  • механізм державного регулювання міжнародної перевізної діяльності;
  • сутність, значення організації міжнародних пасажирських та вантажних перевезень в умовах ринкових відносин;
  • характеристику діючої системи міжнародних пасажирських і вантажних перевезень;
  • принципи дозвільного характеру міжнародних перевезень вантажів і пасажирів;
  • види документів для оформлення перевезення вантажів і пасажирів на різних видах транспорту;
  • умови приймання до транспортування, видачі після транспортування та перевезення вантажів при міжнародних перевезеннях;
  • особливості перевезення вантажів за особливими умовами у міжнародному сполученні на різних видах транспорту (швидкопсувні, небезпечні, важковагові, негабаритні).

 
Викладач дисципліни: Васильєва Лариса Олексіївна, старш. викл. кафедри транспортних технологій