Ви є тут

Головна

Прізвище: Никоненко

Ім'я:  Світлана 

По батькові: Володимирівна

 

Посада: старщий викладач

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID):

Освіта: вища
  • Запорізький національний університет, 2005, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом “Менеджмент ЗЕД”, кваліфікація "Менеджер-економіст, перекладача англійської мови за фахом";
  • Запорізький національний університет, 2006, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Англійська мова та література», кваліфікація за дипломом – «Магістр філології, викладач вищих навчальних закладів»
Дисертації:
  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»:
    «Моделювання оцінювання та управління соціальним капіталом страхових компаній», рік захисту – 2013 р, Класичний приватний університет

Наукові інтереси:

  • Маркетинг, менеджмент
  • Методика викладання

Дисципліни, які викладає:

  • Маркетинг у туризмі
  • Методика викладання дисциплін туризму  у ВНЗ

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 9, з них монографій – 1, фахових статей – 8.

№п\п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

1.       

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід

Колективна монографія

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. – 276 с.

2.       

Фактори оцінювання ефективності використання соціального капіталу страхової компанії

стаття

Культура народів Причорномор'я. Економічні науки : науковий журнал. – 2010. – № 193. – С. 171–174. (Фахове видання)

3.       

Аналіз сутності страхової послуги та її впливу на формування соціального капіталу

стаття

Держава та регіони. (Серія: Економіка та підприємництво). – 2011. – №5 .  – С.49-53. (Фахове видання)

4.       

Оцінювання ефективності управління соціальним капіталом страхової компанії

стаття

Вісник Запорізького національного університету: Економічні науки : зб. наук. праць. – 2011. – С. 135–140. (Фахове видання)

5.       

Концепція підвищення ефективності управління соціальним капіталом страхової компанії [Електронний ресурс]

стаття

Ефективна економіка : зб. наук. праць. – 2011. – № 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=585 (Фахове видання)

6.       

Никоненко С.В. Запозичення європейського досвіду для створення ефективної системи навігації м.Запоріжжя − Збірник наукових праць. Інтернет-видання. – 2015.(подано до друку)

стаття

Никоненко С.В. Запозичення європейського досвіду для створення ефективної системи навігації м.Запоріжжя − Збірник наукових праць. Інтернет-видання. – 2015.(подано до друку) (Фахове видання)

7.       

 Никоненко С.В.  Формування позитивного іміджу міста, як необхідний компонент туристичної привабливості// Ефективна економіка : зб. наук.праць. – 2015.  

стаття

 Никоненко С.В.  Формування позитивного іміджу міста, як необхідний компонент туристичної привабливості// Ефективна економіка : зб. наук.праць. – 2015.  (Фахове видання)

Участь у конференціях:

1

Визначення інтегрального показника довіри  до страхової компанії

тези

Інформаційні технології та моделювання в економіці : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 157–158.

2

Корегування курсу розвитку страхової компанії на основі моделі структури довіри клієнтів

тези

Проблеми економічної кібернетики : тези доповідей XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харьков : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – С. 65–67

3

Кількісне оцінювання складових соціального капіталу у сфері страхування

тези

Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Харьків, 2010. – С. 71–74.

4

Підходи до класифікації витрат на формування соціального капіталу страхових компаній

тези

Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід тенденції та перспективи розвитку : тези доповідей. – Макіївка : Макіївський економіко-гуманітарний інст-т, 2010. – Т.1. – С. 69–71.

5

Реалізація моделі оцінювання довіри клієнтів до страхової компанії

тези

Соціально-економічний розвиток України і регіонів: Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2011. – С. 111–112.

6

Визначення маркетингової стратегії підвищення конкурентноспроможності спеціальності “Міжнародний туризм”

тези

‘’Problems and prospects of territories’ socio-economic development’’, Сollections of Materials of the 3rd International Scientific Conference, Opole, Poland, 2014

7

Роль каналів розподілу інформації у підвищенні конкурентноспроможності  спеціальності “Міжнародний туризм”господарстві

тези

Щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2014». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. (подано до друку)

8

Імідж ВНЗ та його вплив на конкурентноспроможність спеціальностей

тези

Щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2014». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. (подано до друку)

9

Імідж ВНЗ як важливий елемент конкурентноспроможності

тези

Щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2014». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. (подано до друку)

10

Особенности реализации проектного менеджмента в туризме

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід», ЗНТУ, 2014. – С. 247-2502.

11

Соціальна й екологічна відповідальність туристичних фірм

тези

Матеріали міжнародної науково-практичній конференції «Інноваційна інфраструктура України: стан та аналіз умов розвитку», 20-21 листопада 2015 : зб. тез доп.

 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 2013 р.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (міжнародний сертифікат рівня С1), німецька (рівень В1), французька (зі словником).

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 385а
тел.: +380(61)76-98-403
e-mail: nikonenkosveta@gmail.com
URL: