Ви є тут

Головна

Прізвище: Бовкун

Ім'я: Світлана

По батькові: Анатоліївна

Посада: старший викладач

Освіта: вища
Наукові праці Бовкун Світлани Анатоліївни
 1. Бовкун С. А. Лінійна перспектива. Навчальний посібник / С. А. Бовкун – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 116 с.
 2. Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни “Інженерна графіка” до теми «Деталювання складальних креслень» для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання ∕ Укл.: С.А. Бовкун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 34 с.
 3. Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни “Інженерна графіка” до теми “Розміщення розмірів на кресленнях деталей” для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання /Укл.: С.А. Бовкун – Запоріжжя: ЗНТУ. 2016. - 30 с.
 4. Методичні вказівки з дисципліни “Інженерна графіка та перспектива” до теми “Побудова перспективних зображень” для студентів спеціальності «Дизайн» всіх форм навчання. /Укл. С.А. Бовкун– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 42 с.
 5. Методичні вказівки з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» до практичних та самостійних занять до теми «Основи аксонометричних побудов та 3D графіки в системі AutoCAD» для студентів усіх форм навчання технічних спеціальностей ∕ Укл.: С.А. Бовкун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. - 14 с.

Тези доповідей Бовкун Світлани Анатоліївни на конференціях

 1. Бовкун, С. А. Перспективні зображення в картинах художників [Електронний ресурс] / С. А. Бовкун // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р. : тези доп. / Редкол. : В. В.  Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с. 169-170 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з тит. екрана.
 2. Бовкун, С.А. Побудова перспективи інтер’єру / С. А. Бовкун, А. О. Цьовка (гр. ГФ-924) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2016. – С. 129
 3. Бовкун, С. А. Радіальний метод побудови перспективних зображень. метод дюрера / С.А. Бовкун // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2016. – С. 118
 4. Бовкун, С.А. Геометричні операції в перспективі / С.А. Бовкун, С.A. Гужва (гр. ГФ-923) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2015 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2015. – С. ???
 5. Бовкун, С.А. Побудова перспективних зображень. Перспектива точки / С.А. Бовкун, В.О. Іванов (гр. ГФ-922) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2014 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2014. – С. ???
 6. Бовкун, С. А. Загальні вимоги до нанесення розмірів на кресленнях/ С.А. Бовкун // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2014 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2014. – С. ???
 7. Бовкун, С.А. Перспектива відрізка прямої лінії / С.А. Бовкун, К.О. Афанасьєва (гр. ГФ-911) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2013 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2013. – С. ???