Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни: Засвоїти основні фактори системи підготовки спортсменів; основи загальної теорії спорту, особливості планування в процесі багаторічної підготовки спортсменів; управління та контроль в системі підготовки; особливості підготовки спортсменів в різних кліматично-географічних і природних умовах,  травматизм і захворювання в спорті та матеріально-технічне забезпечення підготовки та змагань.
Завдання: програмний матеріал з спрямований на оволодіння спеціальними знаннями з основ теорії, методики та організації  спортивного тренування.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
становлення, структуру та предмет теорії та методики обраного виду спорту;
сучасний стан та тенденції розвитку виду спорту;
основні поняття теорії та методики обраного виду спорту;
засоби відновлення і стимуляції працездатності спортсменів, вживання раціонального харчування, травматизм і його профілактику, матеріально-технічне і наукове забезпечення підготовки спортсменів і проведення змагань;
мету, задачі, методи та основні принципи спортивного тренування в обраному виді спорту;
структуру спеціальної підготовленості в обраному виді спорту;
принципи управління багаторічною підготовкою спортсменів;
особливості професійно- педагогічної діяльності викладача-тренера з виду спорту.
методи управління та контролю в системі підготовки спортсменів
вміти:
організовувати та проводити ефективну виховну та навчально-тренувальну роботу з обраного виду спорту;
формувати у спортсменів загальні та спеціальні знання, вміння та навички;
розвивати фізичні якості;
підвищувати рівень функціональних можливостей організму і на базі цієї діяльності сприяти гармонійному фізичному і соціальному розвитку особистості;
складати документи планування, навчально-методичну документацію
використовувати в роботі учбову і наукову літературу, знаходити інші джерела інформації і працювати з ними.
проводити учбово-тренувальні заняття в ДЮСШ та інших спортивних організаціях.