Ви є тут

Головна

Прізвище: Мільчева

Ім'я: Анжеліка

По батькові: Олексіївна 

 

Посада: Викладач

Науковий ступінь: -

Вчене звання: -

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 1994 р., спеціальність «Історія», кваліфікація: історик, викладач історії і суспільствознавства
 • Класичний приватний університет, 2011 р., спеціальність «Управління навчальним закладом», кваліфікація: керівник навчального закладу та його підрозділів
 •  
 • ...

 

Наукові інтереси:

 • Менеджмент
 • Історична демографія
 • ...

Дисципліни, які викладає:

 • Демографія
 • Організація праці
 • Економіка та організація інноваційної діяльності
 • Організація праці менеджера
 • ...

Основні наукові роботи (публікації):

...

 • 1.  Мільчева А. О. Сімейно-побутові традиції болгар Південної України у XIX ст. / А.О. Мільчева // Етнокультурні процеси на Півдні України у XIX–XX ст. – Запоріжжя, 2000. – С.61-64.
 • 2. Мільчева А.О. Традиційні свята таврійських болгар: “Пеперуда“ та “Герман“ / А.О. Мільчева // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету ім. П.Д.Осипенко. Історія. – Бердянськ, 2001. – С.203-206.
 • 3. Мільчева А.О. Сторінки з історії болгарської колонізації у Криму на початку ХІХ ст. (за матеріалами Державного архіву Автономної Республіки Крим) / А.О. Мільчева // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII – ХІХ століття. – Вип. 6. – Запоріжжя: РА „Тандем- У”, 2001. – С. 86-91.
 • 4. Мільчева А.О. Роль і місце Канцелярії новоросійського та бессарабського губернатора в системі управління болгарськими колоніями Південної України у ХІХ столітті / А.О. Мільчева // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 1999. – Вип. XLIV. - Запоріжжя: ЗНУ, 2015. - С. 182-186.

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1.   Мільчева А.О. Методи дослідження соціо-демографічної структури болгарського населення Таврії у другій половині ХІХ століття. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Том 3 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С.434-435.
 • 2. Мільчева А.О. Використання сучасних критеріїв добору персоналу в умовах трансформації суспільних відносин / А.О. Мільчева // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету (м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р.) : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – С. 307-309.
 • 3. Мільчева А.О. Регулятивні заходи держави по покращенню демографічної ситуації в регіонах (на прикладі Запорізької області) // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р.) [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.
 • 4. Мільчева А.О. Ямчук Г. Трудова міграція в Україні: проблемні питання та шляхи їх вирішення.// Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р.) [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.
 • ...

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 
  ...

Рік початку діяльності в університеті: 2015.

Мови спілкування: українська, російська-вільно, англійська (читання , переклад із словником), болгарська(читання , переклад із словником).

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул. Тургенєва 39, корпус 4.
аудиторія (кабінет): 487
тел.: +380(61) 769-84-54
e-mail: {e-mail}
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}