Ви є тут

Головна

Запрошення на з'їзд

UFI

В умовах євроінтеграційних процесів, які відбуваються в Україні, зростає актуальність співпраці університетів та наукових закладів в галузі інформаційних технологій як в межах України, так і на міжнародному рівні. Маючи можливості такої співпраці в організаціях УФІ та в IFIP, пропонуємо Вашому університету продовжити свою діяльність в Українській Федерації Інформатики та взяти участь у з’їзді УФІ, який відбудеться 22 грудня 2017 р. в Києві в Інституті кібернетики НАНУ імені В.М.Глушкова.

 

VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ РАДІОТЕХНІКИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ZNTU

Конференція присвячена 50-річчю заснування кафедри радіотехніки ЗНТУ

21-23 вересня 2016 року

Мета конференції: Аналіз і узагальнення нових теоретичних та практичних результатів у відповідних галузях знань, сприяння активному обміну досвідом фахівців.

Контрольні дати конференції: 20.08.2016 р. – Подання заявки на участь і надання готових до друку тез доповідей у друкованому та електронному вигляді поштою на адресу kolevis@zntu.edu.ua; текстові DC-метатеги для розміщення у репозито-рії (автори, назва, ключові слова, короткий зміст доповіді) англійською, українською та російською мовами для індексації в наукометричних базах та пошукових системах.

Тематика конференції (секції):

  1. Радіотехнічні, радіолокаційні та навігаційні системи
  2. Телекомунікаційні системи та мережі
  3. Сучасні інформаційні системи і технології
  4. Інформаційні технології в проектуванні та виробництві електронних апаратів
  5. Безпека інформаційно-комунікаційних систем
  6. Фізика і технологія мікро- та наноелектроніки

Мови конференції: Робочі мови – українська, російська, англійська.

Адреса проведення конференції: Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ЗНТУ, Інститут інформатики та радіоелектроніки.

Технічний секретар оргкомітету – Колеснікова Євгенія Ісааківна; роб.тел.:(061) 764–32–81,769–84–31; моб. тел.: 066-634-92-30; факс: (061)764–46–62; e-mail: kolevis@zntu.edu.ua .

Інформаційне повідомлення №1: DOC UKR DOC RUS

Запрошення на конференцію

SEVNTU

Повідомляємо, що з 16 по 20 листопада 2015 року в місті Севастополі на базі Севастопольського державного університету буде проходити 11-та Міжнародна молодіжна науково-технічна конференція студентів, аспірантів і вчених "Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій, РТ-2015".

 

Конкурс науково-технічних проектів

EBSCO

У листопаді поточного року МОН України проведено конкурс науково-технічних проектів, які фінансуються з держбюджету. Проекти наукових керівників кафедр РТТ та ПЗ відповідно проф. Пізи Д.М. "Розробка та удосконалення алгоритмівв комбінованої обробки сигналів в радіотехнічних та телекомунікаційних системах" та проф. Субботіна С.О. впевнено перемолли в конкурсі міністерства.

 

Журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління»

DOI

Відповідно до угоди, підписаної 28.05.2014 про членство ЗНТУ в PILA, з червня 2014 року науковий журнал «Радіотехніка, інформатика, управління» індексується в міжнародній базі DOI.

 

Журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління»

Scopus

Готується до друку перший номер 2014 року наукового журналу "Радіоелектроніка, інформатика, управління"

Статті, що публікуються у журналі «РІУ», реферуються в базах даних та реферативному журналі ВІНІТІ (Росія), загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» ( http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html ) та Українському реферативному журналі «Джерело» ( http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/urzh/index.html ). Журнал міститься у міжнародних базах наукових видань: Іndex Copernicus ( http://journals.indexcopernicus.com/index.php ), INSPEC, COMPENDEX, INIS, EBSCO, DOI, Ulrich's, Google Scholar, RINC, UINC. Більш детальна інформація для авторів на офіційній сторінці журналу: http://ric.zntu.edu.ua/

 

Розширення сфери надання освітніх послуг інститутом ІРЕ

EBSCO

5.03.2014 р. ректором університету підписана ліцензійна справа спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Справа подається до МОН України.

 

Також на кафедрі «Програмних засобів проведена первинна акредитація підготовки магістрів за спеціальністю «Інформаційні технології проектування»

 

VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»

EBSCO

З 17 по 19 вересня поточного року інститутом Інформатики та радіоелектроніки проводилась VII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". 

На конференцію подано 169 доповідей з десяти країн світу.

Згідно діючого ліцензійного договору між  ЗНТУ та ТОВ "Наукова електронна бібліотека" №247-04/2013 матеріали конференції будуть розміщені в науково-метричній базі РІНЦ.

 

Про зростання кадрового потенціалу інституту ІРЕ

Щиро вітаємо: професора кафедри «Програмні засоби» Субботіна Сергія Олександровича з успішним захистом докторської дисертації (науковий консультант – д.т.н., професор Піза Д.М.) та аспіранта кафедри «Комп’ютерних систем та мереж» Шкарупіло Вадима Вікторовича з успішним захистом кандидатської дисертації (науковий керівник – к.т.н., доц. Кудерметов Р.К. ). Бажаємо їм подальших творчих успіхів на тернистому шляху науки, вагомих результатів, а, головне, особистого щастя та здоров'я.