Ви є тут

Головна

                    Конференція у листопаді

У ЗНТУ на базі кафедри українознавства та ЗМП до Дня української писемності та мови відбудеться ХІV Міжвузівська науково-практична конференція 7-10 листопада 2017р.

НАУКА, ТЕХНІКА, КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО: ДОСЯГНЕННЯ В УКРАЇНІ, ПОШУКИ І ПЕРСПЕКТИВИ, ВИДАТНІ ПОСТАТІ

Мета конференції – конкурс на кращий публічний виступ; сприяння науковій компетентності студентської молоді, вдосконалення мовленнєвої і комунікативної культури студентів, магістрантів, аспірантів у науковій дискусії; поглиблення знань з нормативної навчальної дисципліни у ВНЗ «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Секція №1. Культура, мистецтво, соціальна комунікація: досягнення, проблеми, новації, перспективи, персоналії.

Секція №2. Наука і техніка: досягнення, пошуки, перспективи, видатні постаті. 

Робоча мова конференції – українська.

До участі в конференції запрошуються студенти, магістранти, аспіранти. 

Для участі в конференції необхідно до 10 жовтня 2017р. подати такі матеріали: - заявку на участь у роботі конференції (прізвище, ім’я, ім’я по батькові автора, тема доповіді, номер і назва секції, місце навчання (ВНЗ, факультет, спеціальність, курс), науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, контактний телефон) - тези доповіді (2 роздруки на папері формату А-4 в конверті).

Вимоги до тез доповіді: - обсяг → до 3 стор. формату А-4, кегль 14, Times New Roman, інтервал 1,5, абзац 1см., поля – по 2 см., - нижче під прізвищем в дужках назва ВНЗ, - ще нижче прізвище, ініціали наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання, - у центрі → назва тез доповіді великими літерами - посилання в тексті → у квадратних дужках, напр. [2, с.34] - приклади → курсивом - література → за абеткою та чинним бібліографічним стандартом Матеріали, оформлені без дотримання вимог або подані пізніше зазначеного терміну, до розгляду не прийматимуться. Найкращі публічні виступи, визначені журі, будуть рекомендовані для виголошення на «Тижні науки-2018» і подальшого опублікування у збірнику тез конференції в електронних ресурсах.

Телефони для довідок 7698363 – Галина Сергіївна Онуфрієнко , куратор конференції, доктор філософії у філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства та ЗМП. 7698363 – Світлана Валеріївна Меснянкіна, ст. лаборант кафедри українознавства та загальної мовної підготовки Електронна адреса: kafedra_ukr_zn@zntu.edu.ua Адреса: вул. Гоголя, 64, ІІ корпус ЗНТУ, каб.208 (ІІ поверх, м. Запоріжжя, 69063)

Заявка на участь у ХІV Міжвузівській науково-практичній конференції НАУКА, ТЕХНІКА, КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО: ДОСЯГНЕННЯ В УКРАЇНІ, ПОШУКИ І ПЕРСПЕКТИВИ, ВИДАТНІ ПОСТАТІ до Дня української писемності та мови (ЗНТУ, листопад 2017р.)

Прізвище автора (студента, магістранта, аспіранта): Ім’я: Ім’я по батькові:

Тема доповіді (жирним шрифтом):

Номер і назва секції:

Місто навчання: ВНЗ: Факультет: Спеціальність: Курс: Номер групи:

Науковий керівник (ПІБ): Науковий ступінь: Вчене звання: Посада:

Контактні телефони: домашній: мобільний:

Дата Підпис

                      Квітневий «Тиждень науки-2017»

 

Кожного року в нашому університеті традиційно відбувається «Тиждень науки». Цього року секція «Професійна комунікація» на кафедрі українознавства та ЗМП проходила 18 квітня в аудиторії 311 другого навчального корпусу. Відкрила конференцію її науковий керівник, доцент Галина Сергіївна Онуфрієнко, активізувавши своєю натхненною і цікавою промовою увагу слухачів на новій і корисній інформації про царину мовної комунікації. Також вона наголосила на необхідності розвитку високого комунікативного рівня суспільства й окремої людини та його використання у щоденній діяльності у найрізноманітніших галузях і професіях. Для багатьох студентів це був перший досвід участі у «Тижні науки». Вразила кількість і якість наукових робіт не тільки Запорізького національного технічного університету, а й інших ВНЗ України, зокрема Запорізького національного університету, Київського національного університету ім. Т. Шевченка та Криворізького національного університету. Доповіді учасників, які через негоду були відсутні, представили для слухацької аудиторії в стендовому варіанті. Серед учасників секції від Запорізького національного технічного університету найбільше було студентів гуманітарного факультету спеціальностей «Дизайн», «Переклад». Обговорення кожної з доповідей завершувалось запитаннями до виступаючих і керівника секції, і присутніх викладачів, і студентів. Найцікавішими для всіх виявилися проблеми термінології сучасного дизайну, графічної комунікації та її різновидів, використання скорочень в економічній та юридичній лексиці, особливості неологізмів у спортивній лексиці та в інженерних галузях. Секція працювала злагоджено, була створена творча та доброзичлива атмосфера обміну знаннями між студентами та їх науковими керівниками. Аудиторія була прикрашена в українському національному стилі. Всіх присутніх приємно вразила експозиція авторських робіт студентів-першокурсників спеціальності «Дизайн»: Аліни Дерко, Марії Ловчикової, Юлії Ількаєвої, Станіслава Козіка та Ганни Зайшлої, серед яких були імпресіоністичні портрети, яскраві натюрморти та художні композиції. Важко повною мірою оцінити внесок наукових керівників в плідну працю над доповідями. Адже навіть студенту, що має високі досягнення у навчанні, не під силу власноруч і знайти, і проаналізувати інформацію за обраною темою і як результат створити оригінальну наукову роботу гідного рівня. Участь у подібних заходах надає нам, студентам, у першу чергу досвіду публічного виступу в навчальній аудиторії, по-друге, вчить правильного ведення дискусії, можливості точно і коректно ставити запитання та надавати обґрунтовані відповіді на них. Для кожного з доповідачів, а також і для нас, як секретарів секції, цьогорічний «Тиждень науки» запам’ятався і приємним хвилюванням перед своїм першим виступом у науковій конференції, і подальшим спілкуванням у доброзичливій та невимушеній атмосфері, і досвідом естетичного оформлення аудиторії, і, звичайно, став першим кроком на шляху до риторичної майстерності та самореалізації в новому для нас світі науки. Секретарі секції Марія Ловчікова, Юлія Семьонова ГФ-916

Запрошуємо на XІI Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України»

Шановні КОЛЕГИ!

Кафедра українознавства ЗНТУ запрошує Вас взяти участь у XІI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», яка відбудеться 5-6 жовтня 2017 р. в Запорізькому національному технічному університеті.

  Конференція у листопаді

 

8-10 листопада 2016р. на базі кафедри "Українознавства та ЗМП" відбудеться ХІІІ Міжвузівська науково-практична конференція

«ТЕРМІНИ В НАУКОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ»

Мета конференції – сприяння науковій компетентності студентської молоді, вдосконалення мовленнєвої і комунікативної культури студентів, магістрантів, аспірантів у науковій дискусії, формування дослідницьких умінь, поглиблення знань з обов’язкової навчальної дисципліни у ВНЗ «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Студенти ЗНТУ — переможці Всеукраїнської Олімпіади з Культурології 2016 р.

3 – 5 квітня 2016 р. відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з культурології, який уже третій рік поспіль проходив у Національному технічному університеті України «КПІ» у м. Київ. Після тогорічної участі у ВСО з культурології наш університет знов отримав запрошення. Від Запорізького національного технічного університету в змаганнях взяли участь переможці І туру олімпіади – студентки груп ФЕУ-113 Шлендер Катерина і Шиблова Анастасія під керівництвом ст. викладача каф. українознавства та ЗМП Сигиди Галини Анатоліївни. Підготовчий етап вимагав написання реферативних робіт на задані теми у доволі короткий термін з перевіркою на плагіат. Дівчата обрали для підготовки такі теми : «Інтерпретація образів та сюжетів Вільяма Шекспіра у світовому мистецтві», «Греко-скіфська пектораль: космологічна символіка образів і структури ». Роботи успішно пройшли цей етап. Далі учасників приймала кафедра філософії інституту соціології і права НТУУ. Усього у вирішальному етапі брали участь понад 45 студентів – представників провідних ВНЗ м. Києва, Харкова, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Ніжина, Чернігова, Чернівців, Дрогобича, Миколаєва, Херсону, Хмельницька, Одеси, Донецька(Вінниці) та Львову.

 Детальніше

Знавців історії України готують у ЗНТУ

24-26 березня 2016 р. відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України, який уже третій рік поспіль проходив у Криворізькому національному університеті. Від Запорізького національного технічного університету в змаганнях взяли участь переможці І туру олімпіади – студенти груп ГФ-213 Коновальчук Антон, РТ-513 Авраменко Сергій, МТУ-225 Рябінін Сергій та Т-314 Марченко Ольга під керівництвом асистента каф. українознавства та ЗМП Чумаченко Ольги Анатоліївни. Усьго у вирішальному етапі брали участь понад 100 студентів – представників провідних ВНЗ м. Києва, Харкова, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Ніжина, Чернігова, Чернівців, Тернополя, Миколаєва, Херсону, Хмельницька, Одеси, Глухова, Сум, Умані та Львову. Студенти змагалися за звання найкращих знавців історії рідної держави у двох секціях – майбутніх істориків та фахівців інших спеціальностей – неісторичних.

 Детальніше

Про відзначення Дня пам'яті жертв Голодоморів 1932 – 1933 рр. в Україні

[ФОТО]

Історія України XX століття – «новий Апокаліпсис, нове «Дантове пекло», як писав у своєму «Щоденнику» Олександр Довженко. «Коли подумаю, що сталося і що робиться, скільки страждань, кривди, смерті, жорстокості нелюдської, неземної, пекельних мук, нечуваної люті, катувань, неправди, прихованих скорбот, лжі, заслань і розстрілів. Скільки нелюбові до народу і боязні його невсипущого духу! Боже мій… Скільки розбитих духовно і фізично сердець. П'ятнадцять мільйонів трупів і вигнанців. Я не знаю нічого страшнішого у світі» (22.IX.1945. О.П. Довженко. «Щоденник»).

У кінці листопада згідно Указу Президента України від 26 листопада 1998 року № 1310 «Про встановлення Дня пам'яті жертв голодоморів» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 21 травня 2007 року № 431) вшановується пам'ять жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні. Пропонуємо витяги з деяких документів, опубліковані у збірнику документів «Голод 1932 – 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів» (К., 1990):

 Детальніше

 

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України»

[ФОТО]

8-9 жовтня 2015 року в приміщенні Запорізького національного технічного університету кафедра українознавства та загальної мовної підготовки ЗНТУ при сприянні Міністерства освіти і науки України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізького обласного краєзнавчого музею провела традиційну ХІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», присвячену 115-й річниці ЗНТУ. В конференції, окрім науковців Запоріжжя, взяли участь представники наукових осередків Дніпропетровщини, Донеччини, Київщини, Криму, Одещини, Херсонщини та Хмельницької області. Загалом на конференцію було подано більше майже дев'яносто наукових статей і матеріалів.

 Детальніше

 

Запрошуємо на XІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України»

Шановні КОЛЕГИ!

Кафедра українознавства ЗНТУ запрошує Вас взяти участь у XІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», яка відбудеться 8-9 жовтня 2015 р. в Запорізькому національному технічному університеті.

Перше інформаційне повідомлення (pdf, 168 КБ)

Заявка на участь (pdf, 36 КБ)

Первое информационное сообщение (pdf, 156 КБ)

Заявка на участие (pdf, 36 КБ)

The First Information Letter (pdf, 100 КБ)

Application Form (pdf, 40 КБ)

Оргкомітет конференції.

 

Знавців історії України готують у ЗНТУ

[ФОТО]

27-28 березня відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України, який цього року проходив у Криворізькому національному університеті. Від Запорізького національного технічного університету в змаганнях взяли участь переможці І туру олімпіади – студенти груп ГФ-213 Коновальчук Антон, РТ-513 Авременко Сергій та Т-314 Марченко Ольга під керівництвом асистента каф. українознавства Чумаченко Ольги Анатоліївни. Усього у вирішальному етапі брали участь 108 студентів – представників провідних ВНЗ м. Києва, Харкова, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Ніжина, Чернігова, Чернівців, Тернополя, Миколаєва, Херсону, Хмельницька, Одеси, Луганська, Донецька, Глухова, Сум, Умані та Львову. Студенти змагалися за звання найкращих знавців історії рідної держави у двох секціях – майбутніх істориків та фахівців інших спеціальностей – неісторичних.

За підсумками олімпіади, трійку переможців очолили наші студенти:

  • І місце – Коновальчук Антон (82 бали зі 100 можливих);
  • ІІ місце – Авраменко Сергій (74 бали).

Гідно виступила і Марченко Ольга, посівши 15 місце.

Бажаємо нашим знавцям історії України успіхів у навчанні, наукових дослідженнях та у майбутньому!

Ми — українські. З історії національних меншин Запоріжжя

У листопаді 2014 року асистент кафедри українознавства Коянс А.А. брав участь у телепрограмі «Ми – українські» на телеканалі «Запоріжжя». Програма присвячена маловідомим сторінкам історії Запоріжжя 20-30-х років XX століття, а саме – волзьким татарам. Сьогодні у Запоріжжі мешкає більше 4000 волзьких татар. Як, коли і чому вони з'явилися у нашому краї? Який внесок зробили у будівництво промислового комплексу Запоріжжя? Як вони жили і чим займалися? Ці питання вже кілька років досліджує асистент Коянс А.А.

Микола Хвильовий. Коментар-інтерв'ю

Інтерв'ю доцента кафедри українознавства Турчиної Л.В. у радіопрограмі щодо знакової постаті розстріляного відродження Миколи Хвильового. Прямий ефір.

Персона в українській історії: Микола Хвильовий до 120-ї річниці від дня народження

Інтерв'ю доцента кафедри українознавства Турчиної Л.В. у телепрограмі «Утро с ТВ-5» 13.12.2013 р. з приводу 120-ї річниці знакової постаті розстріляного відродження Миколи Хвильового (1893-1933 р.р.). Прямий ефір.