Ви є тут

Головна

В цьому році виконується 5 років плідної співпраці між Запорізьким національним Технічним Університетом і Факультетом Інженерних Наук Католицького Університету Льовена (Бельгія). Цій події був присвячений розширений ректорат, що пройшов 6 червня 2017 року, на якому був присутній доктор технічних наук Пітер Аррас, голова Кампуса де Наір Католицького Університету Льовена з міжнародних зв'язків та інтернаціоналізації, голова з програми підготовки «Електромеханіка» факультету Інженерних Технологій Католицького Університету Льовена.

Ректор університету проф. Сергій Борисович Бєліков відзначив важливість міжнародної співпраці для викладачів та студентів ЗНТУ та за видатні досягнення та суттєвий вклад в розвиток освіти, науки та міжнародну співпрацю ЗНТУ урочисто вручив Пітеру Аррасу диплом почесного професора Запорізького національного технічного університету.

Співробітництво між нашими університетами почалось з 2012 року в рамках міжнародного проекту TEMPUS Promeng. У 2013 році в Кампусі Де Наір разом зі студентами кафедри програмних засобів ЗНТУ під керівництвом канд. техн. наук, доцента, професора кафедри програмних засобів Табунщик Г.В. була розроблена та впроваджена в навчальний процес віддалена лабораторія з вивчення фізичних властивостей матеріалів.

Проект Tempus Desire, що виконувався в ЗНТУ з 2013 по 2017 роки, був також результатом творчої співпраці між університетами. В цілому за кошти проекту в ЗНТУ придбано нового обладнання на суму 25 тисяч євро, чотирнадцять викладачів пройшли стажування в університетах Бельгії, Німеччини, Словаччини.

З 2015 року підписані вже 2 міжінституційні угоди між ЗНТУ та Факультетом Інженерних Технологій, Католицького Університету Льовена в рамках програми індивідуальної мобільності Erasmus+. Загалом за час виконання програми вже пройшли стажування 3 аспіранти та 8 студентів з 5 різних кафедр ЗНТУ (кафедри електроприводу та автоматизації, кафедри транспортних технологій, кафедри програмних засобів, кафедри фізичного матеріалознавства, кафедри технології машинобудування).

В осінньому семестрі 2017/2018 н.р. для навчання в Кампусі Де Наір відібрано 1 аспіранта ЗНТУ та 2х магістрів з машинобудівного та інженерно-фізичного факультетів.

За результатами стажування була створена наукова група з дослідження динаміки процесів різання під керівництвом д.т.н., проф. Ю.М. Внукова, що у теперішній час очолює завідувач кафедри технології машинобудування С.І. Дядя. Результати сумісних досліджень були використані в дисертаційних роботах М. Кучугурова та А. Гермашева. Також був розроблений постпроцесор для чотирикоординатного фрезерного верстата з ЧПУ, що знаходиться в новій лабораторії динамічних досліджень ЗНТУ. Для продовження наукової співпраці між ЗНТУ та КУ Льовена планується реалізувати програму подвійної аспірантури ЗНТУ-Католицький університет Льовена у 2017-2021р.р. та підготувати запит на фінансування в рамках програми Горизонт 2020.

Під час перебування в ЗНТУ Пітер Аррас провів лекції для студентів машинобудівного інституту та інституту інформатики та радіоелектроніки.

У програмі візиту було також знайомство з історичними пам'ятками міста Запоріжжя, відвідування ПАТ «Мотор-Січ», музею ретро-автомобілей «Фаетон», фестивалю робототехніки «Robofest» у м. Дніпро та запорізької компанії Infocom.