Ви є тут

Головна

   На кафедрі для кожної дисципліни, що викладається для освітніх програм: «Системи технічного захисту інформації» та «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» розроблено повний навчально-методичний комплекс, що включає в себе:

      - робочу програму;

      - конспект лекцій;

      - матеріали для самостійної роботи студентів;

      - матеріали для контролю знань;

      - питання для заліку та іспиту;

      - методичні вказівки до виконання курсових проектів (робіт).

 

Список вибраних навчально-методичних робіт кафедри:

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Прикладна криптологія” для студентів спеціальності 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем " і з дисципліни “Криптографія і стеганографія” для студентів спеціальності 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" для всіх форм навчання. Частина 1 /Укл.: Г.Л.Козіна, Г.І.Нікуліщев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 55 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації" для студентів з напряму підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" всіх форм навчання із застосуванням програмного комплексу Electronics Workbench /Укл. С.І.Лізунов, - Запоріжжя, ЗНТУ, 2014. - 30 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії планування експерименту» для студентів специальностей 8.17010201 – «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки», 8.17010101 – «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» усіх форм навчання /Укл.: Л.М. Карпуков, Д.К. Цинько - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 49 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Криптографічні засоби захисту інформації” для студентів спеціальностей 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем " і 6.170102 "Системи технічного захисту інформації", до лабораторних робіт з дисципліни “Методи криптоаналізу” для магістрів спеціальності 8.160105 "Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах". Частина VI /Укл.: Г.Л.Козіна, Г.В. Неласа. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 54 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Цифрові пристрої та мікропроцесори" : для студентів спеціальностей 6.170101 та 6.170102 всіх форм навчання. Ч. І / уклад.: В. М. Журавльов, С. В. Морщавка, А. С. Сіренко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. - 34 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Програмування криптоперетворень": для студентів спеціальностей 6.170101 "Безпека"/ уклад. Г. Л. Козіна.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.- 34 с.

Методічні вказівки до лабораторної роботи № 6 "Ознайомлення зі скануючим приймачем AR 8200 Mk3 і режимами його роботи " з навчальної дисципліни "Спеціальні вимірювання" : для студентів спеціальності 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" всіх форм навчання / уклад. В. В. Клочко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. - 46 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Сигнали та процеси в електроніці" для студентів з напряму підготовки 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" та "Сигнали та процеси в телекомунік. системах" : для студ. з напряму підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" всіх форм навч. із застосув. програмн. комплексу Electronics Workbench / уклад. С. І. Лізунов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. - 38 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Криптографічні засоби захисту інформації": для студентів спеціальностей 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем " і 6.170102 "Системи технічного захисту інформації". Ч. 4 / уклад.: Г. Л. Козіна, Т. В. Романчук.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.- 46 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт “Фізико-технічні методи захисту інформації" : для студентів спеціальностей 6.170101, 6.170102 всіх форм навчання. Ч. 1 / уклад.: В. П. Бондарєв, В. М. Журавльов, В. В. Клочко. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. - 64 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Правові основи захисту інформації" : для студентів спеціальностей: 6.170102 "Системи технічного захисту інформації ", 6.170101 "Безпека інформаційних та комунікаційних систем" всіх форм навчання / уклад.: В. І. Слепцов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. - 28 с.

Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі" : для студентів спеціальності 6.092400 "Інформаційні мережі зв'язку" всіх форм навчання. Оптична захисна муфта / уклад. О. В. Щекотихін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. - 42с.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Фізико-технічні методи захисту інформації": для студентів спеціальностей 7.160103 "Системи захисту від несанкціонованого доступу" та 7.160105 "Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах" всіх форм навчання / уклад. В. В. Клочко.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. - 56 c.

Методичні вказівки до лабораторних робіт “Організаційно-технічні методи захисту інформації" та "Фізико-технічні методи захисту інформації": для студентів спеціальностей 6.170101 і 6.170102 всіх форм навчання / уклад.: В. В. Клочко, В. І. Слєпцов.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. - 32 c.

Методичні вказівки до курсової роботи “Основи теорії кіл": для студентів спеціальностей 6.170101 - "Системи технічного захисту інформації", 6.160102 - "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" усіх форм навчання/ уклад.: Л. М. Карпуков, С. М. Романенко, А. О. Місюра.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2008.- 50 c.

Спектральний аналіз сигналів і кіл. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії кіл, сигналів та процесів" : для студентів спеціальностей 7.160103 "Системи захисту від несанкціонованого доступу", 7.160105 "Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах" усіх форм навчання/ уклад. Л. М. Карпуков.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 62 с.

Методичні вказівки до практичних занять “Інформаційна та економічна безпека діяльності підприємства": для студентів спеціальностей: 7.170102 "Системи захисту від несанкціонованого доступу", 7.170101 "Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах" всіх форм навчання / уклад. В. І. Слепцов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 21 c.

Методичні вказівки до лабораторних робіт “Системи передавання інформації. Цифрові системи передавання": для студентів спеціальностей 6.170101 - "Системи технічного захисту інформації", 6.160102 - "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" усіх форм навчання / уклад.: А. О. Місюра, С. М. Зав'ялов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 42 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт “Основи теорії кіл. Аналіз лінійних резистивних кіл постійного струму": для студентів спеціальностей 6.170101 - "Системи технічного захисту інформації", 6.160102 - "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" усіх форм навчання/ уклад.: Л. М. Карпуков, А. О. Місюрa.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 42 c.