Ви є тут

Головна

Представники Запорізького національного технічного університету під керівництвом ректора, д.т.н., проф. Бєлікова С.Б. взяли участь у міжнародній науковій конференції з інформаційних та цифрових технологій «Information and Digital Technologies – 2017» (IDT-2017), яка відбулася 5-7 липня 2017 р. у Жилінському університеті (м. Жиліна, Словацька Республіка). Тематика конференції була присвячена розробленню нових методів та засобів інформаційних технологій та їх застосування до розв'язання практичних завдань в різних галузях науки, техніки та медицини. У конференції брали участь представники багатьох країн, зокрема, Японії, Великобританії, Італії, Польщі, Греції, Чехії, Словаччини, Румунії, України, Білорусі, Росії та ін.

З боку ЗНТУ до міжнародного програмного комітету конференції та складу рецензентів увійшов професор, д.т.н. С. О. Субботін. Секцією «Інформаційні технології» конференції керував доцент А. О. Олійник.

До оргкомітету конференції було надіслано понад 140 доповідей, серед яких за результатами незалежного зовнішнього рецензування для публікації було відібрано менше половини доповідей. Кожну доповідь рецензували принаймні два рецензенти Усі відібрані доповіді було включено до збірника конференції, який увійшов до цифрової бібліотеки IEEE та буде індексуватися у провідних міжнародних наукометричних базах SCOPUS та Web of Science. З доповідей від ЗНТУ, поданих на конференцію, за результатами рецензування для публікації у збірнику праць було рекомендовано статтю «A New Simulation Approach of the Electromagnetic Fields in Electrical Machines» співробітників ЗНТУ завідувача кафедри «Електричні та електронні апарати», д.т.н., професора Д.С. Яримбаша, доцента кафедри «Електричні та електронні апарати», к.т.н., доцента, М.І. Коцура, завідувача кафедри програмних засобів, д.т.н., професора С.О. Субботіна, доцента кафедри програмних засобів , к.т.н., доцента А.О. Олійника.

В межах конференції IDT-2017 також працювала секція молодих вчених під егідою проекту «Сenters of Excellence for young RESearchers» (CERES) програми «TEMPUS» Європейської Комісії (реєстраційний номер 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES), що містила доповіді молодих учених ЗНТУ С. Леощенко, І. Оленченко, А. Плахтій. Учасники конференції, зокрема і секції CERES, отримали сертифікати про участь.

Доповіді молодих вчених ЗНТУ були рекомендовані до публікації у міжнародному науковому журналі «Central European Researchers Journal» (http://ceres-journal.eu), який видається за підтримки проекту CERES та планується включити до провідних міжнародних наукометричних баз. Подальша участь ЗНТУ у проекті CERES програми TEMPUS надасть можливість нашим молодим вченим і надалі направляти статті для безкоштовної публікації у журналі «Central European Researchers Journal», до складу наукової редакції якого включено співробітників ЗНТУ професора С. О. Субботіна та доцента А. О. Олійника.

Учасники проектів CERES та ALIOT (Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications, 573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP) від ЗНТУ (С.Б. Бєліков, С.О. Субботін, А.О. Олійник) та від НВП «Радій» (А.О. Коваленко) під час зустрічі обговорили перспективи врахування досвіду проекту CERES при виконанні проекту ALIOT, зокрема в аспекті організації роботи з молодими ученими. Це забезпечує синергію та спадкоємність виконуваних проектів.

Під час зустрічі було проведено нараду, на якій представниками ЗНТУ під керівництвом ректора ЗНТУ Бєлікова С.Б. було вирішено питання стосовно придбання комп'ютерного обладнання за рахунок коштів проекту CERES, наданих Європейською Комісією.

Локальний координатор проекту Tempus CERES в ЗНТУ,
завідувач кафедри програмних засобів
Сергій СУББОТІН