Ви є тут

Головна

Прізвище:   Шлянін

Ім'я:   Олександр

По батькові:   Олександрович

 

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4393-9881

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, Електротехнічний факультет, 1994, спеціальність за дипломом –  «електромеханіка», кваліфікація за дипломом – «інженер-електромеханік»

Навчання в аспірантурі: 1994-1997

 

Наукові інтереси:

 • удосконалення методів розрахунку електричних машин та трансформаторів
 • CАПР електричних машин та трансформаторів
 • 3D моделюваня, математичне моделюваня EM

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 13.

 • «Схемно-польове моделювання теплових процесів в асинхронних двигунах» Електротехніка та електроенергетика №1 2017;
 • Шлянін О.О. Исследование факторов, влияющих на распределение силы полного тока, электрических потенциалов и потерь по длине стального стержня катодного блока электролизера / С.Т. Ярим­­баш, А.М. Харченко, О.О. Шлянін // Деп. в УкрИМТЭИ 13.01.97р.,N16-Уі97
 • Шлянін О.О. Математическое моделирование токораспределения в подине алюминиевого электролизера / С.Т. Ярим­­баш, О.О. Шлянін // ж-л «Придні­пров­ський науковий вісник», Технічні науки N25(36), 1997р.
 • Шлянін О.О. Математическое моделирование токораспределения в катодном узле алюминиевого электролизера / С.Т. Ярим­­баш, О.О. Шлянін // ж-л «Нові мате­рі­али і техноло­гії в металургії та машинобудуванні», N 1-2, 1997р.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Шлянін О.О. Особенности моделирования электрических параметров подины алюминиевого электролизера [Текст] / І.М. Коцур, О.О. Шлянін // міждержавна конференція «Ком­п’ютерне моделювання», м.Дніпро­дзер­жинськ, 1997р.
 • Шлянін О.О. Застосування генетичних алгоритмів автоматизації [Текст] / О.О. Шлянін // Збірник тез доповідей Збірник НТК «Тиждень науки-2011», 11-15 квітня 2011 р. ЗНТУ, Запоріжжя
 • Шлянін О.О. Використання  Mаthcad для дослідження двомірних електричних співвідношень методами кореляційно-регресійного аналізу [Текст] / О.О. Шлянін //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 9-13 квітня 2012 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 408 с., том №1, С. 79
 • Шлянін О.О.Моделювання роботи перетворювального трансформатора [Текст] / О.О. Шлянін // Збірник НПК «Тиждень науки», вузівська, Запоріжжя, ЗНТУ, 2013 р.
 • Шлянін О.О. Методи побудови двох- і тривимірної графіки в Smath Studio [Текст] / О.О. Шлянін //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18  квітня 2014 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 • Шлянін О.О. Покращення електродинамічної стійкості при проектуванні трансформаторів малої потужності [Текст] / О.О. Шлянін //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18  квітня 2015 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота ЗНТУ, 2011

 

Рік початку діяльності в університеті: 1994.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 234
тел.: +380(61)7698564
e-mail: shl.dilex@gmail.com