Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Гуманітарний факультет

Емблема факультету «Гуманітарний факультет»

Гуманітарний факультет (ГФ)

Рік початку діяльності: 2002

Положення про Гуманітарний факультет

Керівництво:

Декан факультету: к.і.н., доцент Дєдков Микола Васильович

Заступник декана: ст. викл. Бондаренко Олена Миколаївна

 

 

Профілюючі кафедри:

Загальноосвітні кафедри:

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно),

спеціалізація 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська)

292 Міжнародні економічні відносини,

спеціалізація «Міжнародний бізнес»

 

Контакти:

адреса деканату: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 273
тел.: +38(061)7698307
e-mail: dekanat_gf@zntu.edu.ua