Ви є тут

Головна

Мануальні техніки оздоровлення

Вивчаються мануальні техніки, структурно-функціональна організація опорно-рухового апарату людини, мануальні впливи; можливості мануальної діагностики та терапії при використанні м’яких технік (остеопатична терапія), основи прикладної кінезіології, а також краніосакральні і психосоматичні техніки.

Рекреаційні технології

Вивчаються рекреаційні технології та їх значення у житті людини, рекреаційні технології в різних вікових групах з урахуванням фізіологічних особливостей, основи біоритмології та рекреаційні технології в режимі дня, вплив рекреаційних засобів на стомлення й працездатність людини, сучасні рекреаційні засоби та їх форми, а також рекреаційні ресурси та основи курортології.

Спортивна фармакологія

Вивчаються особливості фармакологічного забезпечення тренувального процесу для підвищення фізичної роботоспроможності, прискорення і підвищення рівня адаптації в надзвичайних умовах фізичних навантажень та фармакологічна корекція патологічних станів у спортсменів.

Спортивна травматологія

Формується система знань в галузі профілактики спортивного травматизму. Відпрацьовуються практичні навички надання долікарської допомоги, лікування спортивних травм та специфічних професійних захворювань опорно-рухового апарату, індивідуальної комплексної реабілітації спортсменів, що перенесли травми або мають захворювання опорно-рухового апарату.

Фізична реабілітація різних нозологічних форм

Вивчається система принципів та методик реалізації лікувально-відновлювальних технологій у пацієнтів з захворюваннями різних нозологічних груп, розвиток патофізіологічних механізмів дії рухових режимів на організм людини з різними захворюваннями. Вивчаються сучасні алгоритми (стандарти) та системи контролю якості життя.

Реабілітація здоров’я

Створення системи знань про загальні положення фізичної реабілітації, її ролі в сучасному суспільстві, основні ознаки соціально-культурних послуг, оздоровчо-відновних послуг, системи стандартизації та сертифікації оздоровчо-відновних послу.

Менеджмент систем оздоровлення

Формується система знань в галузі керівництва підприємствами реабілітаційного напрямку діяльності. Набуття теоретичних знань і навичок з основ бізнес-планування та вивчення ринку в сфері оздоровлення. Розглядаються закономірності формування, функціонування та розвитку системи управління підприємством, умови та фактори підвищення ефективності його роботи.

Сучасні засоби комплексного оздоровлення

Вивчаються комплексні засоби укріплення та підтримки здоров’я людини, які базуються на принципах біопсихосоціальної організації людини.

Здоров’я розглядається, як показник ступеню адаптації організму до умов навколишнього середовища. регуляція гомеостазу, управління гормональними механізмами регуляції стресу, технології відновлення здоров’я людини.

Ерготерапія

Формується методологія впровадження, відновлення та оптимізації рухової діяльності людини, оптимізація тренування фізичних якостей людини за допомогою сучасних технологій у відповідності до вимог і стандартів міжнародних організацій, з використанням засобів фізичної культури і спорту. Формуються навички лікувально-відновних дій, спрямованих на відновлення психомоторного патерну людини.

Рухові системи впливу на психічний стан людини

Вивчаються основні положення фізіології рухової системи та особливості адаптації до фізичних навантажень систем регуляції рухів; особливості сучасних рухових систем оздоровлення та їх вплив на психосоматичний стан людини. Формується система керування руховими функціями та компоненти функціональної системи адаптації до фізичних навантажень, вплив сучасних рухових систем оздоровлення на психосоматичний стан людини, з використанням технік фітнесу, шейпінгу. пілатесу, ушу, хатха-йоги.

Функціональна і лабораторна діагностика в спорті

Вивчаються методи (клінічні, інструментальні, лабораторні), які при комплексному використанні сприяють максимальній об’єктивізації стану організма спортсменів. Створюється система сучасних теоретичних уявлень в галузі об’єктивізації діагностики в спортивно-оздоровчих технологіях.