Ви є тут

Головна
Прізвище: Коцур
 
Ім’я: Михайло 
 
По Батькові: Ігорович
 
Обліковий запис науковця: ORCID: 0000-0002-0072-5437
 
Посада: доцент кафедри "Електричні та електронні апарати"
 
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
 
Вчене звання: доцент
 
 
Освіта: вища 
 
У 2008 році закінчив магістратуру у Запорізькому національному технічному університеті за спеціальністю «Електричні машини та апарати"
 
У 2012 році у Севастопольському національному технічному університеті захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи" на тему "Підвищення ефективності системи імпульсного регулювання асинхронного двигуна з фазним ротором"
 
Наукові інтереси: дослідження електромагнітних, енергетичних та теплових процесів в електромеханічних комплексах та системах.
 
Дисципліни, які викладає:
 
  1. "Технологія виробництва електричних та електронних апаратів"
  2. "Оптимізація інженерних та проектних рішень електричних та електронних апаратів»
  3. "Планування експерименту у дослідженні електромеханічних систем"
  4.  "Моделювання та дослідження електротехнологічних комплексів"
 
Перелік наукових робіт
 
Монографія:
Коцур, М. И. Особенности построения энергоэффективной системы регулирования приводов электротехнических комплексов [Текст] / М. И. Коцур, П. Д. Андриенко, Д. А. Кулагин // Современная наука – обществу XXI века: монография / под ред. И. Н. Титаренко. – Ставрополь: Логос, 2015. – Гл. 3. – С. 48 – 65.
 
Основні Публікації:
1.     Kotsur, M. I. Increasing of Thermal Reliability of a Regulated Induction Motor in Non-Standard Cycle Time Conditions [Text] / M. I. Kotsur, I.M. Kotsur, Yu. Bezverkhnia, D. Andrienko // IEEE: The International Conference on Modern electrical and energy systems, November 15th - 17th, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, 2017.
2.     Kotsur, M. A New Approach of the Induction Motor Parameters Determination in Short-Circuit Mode by 3D Electromagnetic Field Simulation [Text] / M. Kotsur, D. Yarymbash, S. Yarymbash, I. Kotsur // IEEE: The International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering, October 17th - 20th, Lviv, Ukraine, 2017
3.     Kotsur, M.I. Converter for frequency-current slip-power recovery scheme [Text] / M.I. Kotsur, P.D. Andrienko, I. M. Kotsur, O.V Bliznyakov // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu – 2017. - №4 – С. 49-54.
4.     Яримбаш, Д. С. Особенности определения параметров схемы замещения асинхронного двигателя для режима короткого замыкания [Текст] / Д. С. Яримбаш, М. И. Коцур, С. Т. Яримбаш, И. М. Коцур // Електротехніка та електроенергетика – 2017. – №1– С. 24 – 30. DOI: http://dx.doi.org/10.15588/1607-6761-2017-1-4.language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>. 9 – 16. DOI: http://dx.doi.org/ 10.15276/eltecs.25.101.2017.01
5.     Yarymbash, D., Kotsur, M., Subbotin, S., Oliinyk, A. A New Simulation Approach of the Electromagnetic Fields in Electrical Machines. IEEE: The International Conference on Information and Digital TechnologiesJuly 5th - 7th, Zilina, Slovakia, 2017, Catalog Number CFP17CDT-USB, pp. 452-457.
6.     Коцур, М. И. Повышение эффективности электропривода вентиляторных установок [Текст] / М. И. Коцур, И. М. Коцур, Н. С. Иваницкий, Д. А. Кравченко, В. Г. Савельев // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2017. №25(101) – С. 9 – 16. DOI: http://dx.doi.org/ 10.15276/eltecs.25.101.2017.01
 
 
Патенти України:

1.Пат. Україна, 105994, МПК Н02Р5/74 (2006.01). Дводвигуновий електропривід імпульсного регулювання узгодженого обертання асинхронних двигунів з фазними роторами [Електронний ресурс] / М. І. Коцур, П. Д. Андрієнко, Д. О. Кулагін, І. М. Коцур, Д. С. Андрієнко, А. А. Андрієнко; заявн. та патентовласник Запорізький національний технічний університет; заявл. 27.10.2015; опубл. 11.04.2016, Бюл. №7 – Режим доступу: http:// www.uipv.org

2.Пат. Україна, 112044, МПК Н02Р5/74 (2006.01). Дводвигуновий електропривід імпульсного регулювання асинхронних двигунів з фазними роторами [Електронний ресурс] / М. І. Коцур, П. Д. Андрієнко, Д. О. Кулагін, І. М. Коцур, Д. С. Андрієнко, А. А. Андрієнко; заявн. та патентовласник Запорізький національний технічний університет; заявл. 27.10.2015; опубл. 11.07.2016, Бюл. №13 – Режим доступу: http:// www.uipv.org.

3.Пат. Україна, 110273 МПК Н02Р23/14, Н02Р23/06, Н02М 5/00, В60L 3/12 (2006.01). Пристрій для керування тяговим рухомим електротехнічним комплексо[Електронний ресурс] / Д. О. Кулагін, М. І. Коцур, П. Д. Андрієнко; заявн. та патентовласник Запорізький національний технічний університет; заявл. 25.12.2015; опубл. 10.10.2016, Бюл. №19 – Режим доступу: http:// www.uipv.org.

4. Пат.  Україна, 64126,  МПК Н02Р 27/05(2006.01). Пристрій імпульсного керування процесами перетворення енергії в асинхронному двигуні з фазним ротором [Електронний ресурс] / П.Д. Андрієнко, М.І. Коцур, І.М. Коцур; заявл. 22.04.11; опубл.25.10.2011 , Бюл. №20. – Режим доступу: http:// www.uipv.org.

 
Участь у конференціях:
 
 1.IEEE: The International Conference on Modern electrical and energy systems, November 15th - 17th, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, 2017ge:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'> International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World "(United Kingdom, Oxford, 8-10 September 2016).

2.IEEE: The International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering, October 17th - 20th, Lviv, Ukraine, 2017ont-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'> International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World "(United Kingdom, Oxford, 8-10 September 2016).

3.International Conference on Information and Digital Technologies 2017 held on 5-7 July 2017 in Zilina, Slovakia.ont-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'> International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World "(United Kingdom, Oxford, 8-10 September 2016).

4.XV International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World "(United Kingdom, Oxford, 8-10 September 2016).

5.II Міжнародна науково-технічна конференція «Электротехнические и компьютерные системы: теория и практика (ELTECS--2016)» (м. Одеса, 26-28 червня 2016р.).

6.Міжнародна науково-технічна конференція "Электротехнические и компьютерные системы: Теория и практика" (м. Одеса, 20-24 липня 2015р.).

7.XX Міжнародна науково-технічна конференція «Силова електроніка та енергоефективність» (м. Одеса, 15-19 вересня 2014р.).

8.Міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика”, (г. Одесса, 12-17 сентября 2014г.).

9.I Международная научно-техническая конференция «Современные проблемы электроэнергетики. Алтай - 2013» г. Барнаул, АлтГТУ 28 ноября 2013г.

10.Международной научно-технической конференции  «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах ( г. Севастополь, 23-27 сентября 2013г);

11.XIX Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика»  17-22 вересня 2012 р. Пансіонат "Енергетик" смт. Миколаївка, Крим.

12.Всеукраинском научно-техническом семинаре «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах (г. Севастополь, 20-22 сентября 2011г);

13.Міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика”, (г. Одесса, 12-17 сентября 2011г.); 

14.XIII Международной научно-технической конференции  «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» PEES-2011 (г. Кременчук, 18-20 мая 2011г.).

 
Рік початку діяльності в університеті: 2011р.
 
Мови спілкування: російська, англійська, українська.
 
Контакти:
адреса: 69063, вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя
аудиторія: 542, 218, 
телефон: 8(061)769-85-20, 8(061)769-83-95