Ви є тут

Головна

Каталог дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти зі спеціальності 136 "Металургія"

Спеціальність 136 "Металургія"

Освітня програма "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів"

I курс (рівень вищої освіти - бакалаврський)

        Вибіркові дисципліни

II курс (рівень вищої освіти - бакалаврський)

        Вибіркові дисципліни

III курс (рівень вищої освіти - бакалаврський)

       Вибіркові дисципліни

IV курс (рівень вищої освіти - бакалаврський)

        Вибіркові дисципліни

Рівень вищої освіти - магістерський

Спеціальність 131 "Прикладна механіка"

Освітня програма "Обладнання та технології ливарного виробництва"