Ви є тут

Головна

До засідання Вченої ради університету 11 жовтня 2021 року

1.1.1 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу - Андрієнко Петро Дмитрович (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 20 KБ)

1.1.2 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу - Бахрушин Володимир Євгенович (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 16 KБ)

1.1.3 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу - Бриков Михайло Миколайович (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 20 KБ)

1.1.4 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу - Волошук Вікторія Іванівна (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 16 KБ)

1.1.5 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу - Волчок Іван Петрович (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 16 KБ)

1.1.6 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу - Воскобойник Володимир Олександрович (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOC, 44 KБ)

1.1.7 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу - Губарь Олена Василівна (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 16 KБ)

1.1.8 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу - Дубровін Валерій Іванович (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 20 KБ)

1.1.9 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу - Карпуков Леонід Матвійович (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 16 KБ)

1.1.10 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу - Кудерметов Равіль Камілович (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 20 KБ)

1.1.11 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу - Попов Сергій Миколайович (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 28 KБ)

1.1.12 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу - Приходько Анатолій Миколайович (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 16 KБ)

1.1.13 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу - Соболь Юлія Олександрівна (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 16 KБ)

1.1.14 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу - Субботін Сергій Олександрович (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 20 KБ)

1.1.15 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу - Тиховод Сергій Михайлович (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOC, 28 KБ)

1.1.16 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу - Циганов Володимир Васильович (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 16 KБ)

1.1.17 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу - Шаломєєв Вадим Анатолійович (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 16 KБ)

1.1.18 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу - Шамардіна Галина Миколаївна (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 20 KБ)

1.2.1 Присвоєння вченого звання професора Кузькіну Олексію Феліксовичу (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 28 KБ)

1.2.2 Присвоєння вченого звання професора Мазіну Василю Миколайовичу (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 28 KБ)

1.2.3 Присвоєння вчених звань доцента Сидорук Ірині Сергіївні (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOC, 52 KБ)

1.2.4 Присвоєння вчених звань доцента Чумаченко Ользі Анатоліївні (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOC, 60 KБ)

3 Про проєкт Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного університету «Запорізька політехніка» та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (доповідач – перший проректор Едуард ГУГНІН) (DOCX, 68 KБ)

4 Про проєкт Положення про організацію освітнього процесу в університеті (доповідач – Проректор з НПР та ГП Віктор ГРЕШТА) (DOC, 336 KБ)

5 Про проєкт Положення про органи громадського самоврядування та вчені ради факультетів (навчально-наукових інститутів) (доповідач – голова Вченої ради Володимир БАХРУШИН) (DOCX, 24 KБ)

8.2. Про створення разової ради для проведення захисту за тимчасовим порядком з присудження ступеня доктора філософії С. КОНДРАШОВОЇ (доповідач – Проректор з НР та МД Валерій НАУМИК) (DOCX, 56 KБ)

8.3 Про нагородження НПП та співробітників до 121-річниці університету (доповідач – учений секретар Вченої ради Віктор КУЗЬМІН) (DOCX, 32 KБ)

8.4 Про рекомендацію до видання збірки конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах» (доповідач – голова Вченої ради Володимир БАХРУШИН) (DOCX, 24 KБ)

8.5.1 Про План заходів з культурно-виховної роботи зі студентами на 2021 2022 нр (осінній семестр) (Доповідач – начальник виховного відділу Юлія КАШУБА) (DOCX, 20 KБ)

8.5.2 План заходів з культурно-виховної роботи зі студентами на 2021-2022н.р. зі студентами на 2021-2022н.р. (DOCX, 84 KБ)

8.6 Про видачу диплому доктора філософії зі спеціальності «136-Металургія» (доповідач – Проректор з НР та МД Валерій НАУМИК) (DOCX, 20 KБ)

8.8.1 Про затвердження рішення атестаційної комісії НУ «Запорізька політехніка» щодо атестації співробітників НДЧ у серпні2021 р. (DOCX, 20 KБ)

8.9 Про створення відділу забезпечення якості освіти НУ «Запорізька політехніка» (Доповідач – проректор Шило Г.М.) (DOCX, 16 KБ)

8.10 Про затвердження ОП та навчальних планів спеціальностей, що ліцензуються на 2022 рік (Доповідач – проректор Шило Г.М.) (DOCX, 16 KБ)

  Проєкти ОП >>

8.11 Про внесення змін до Правил прийому в НУ «Запорізька політехніка» в 2021 р. (доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії Яримбаш Д.С.) (DOCX, 20 KБ)

До засідання Вченої ради університету 27 серпня 2021 року

1.1.Обрання за конкурсом на вакантні посади проф. складу Доненко В.І. (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 24 KБ)

1.2.Обрання за конкурсом на вакантні посади проф. складу Піза Д.М. (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 16 KБ)

1.3.Обрання за конкурсом на вакантні посади проф. складу Дубина В.І. (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOC, 36 KБ)

1.4.Обрання за конкурсом на вакантні посади проф. складу Олійник А.О. (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 16 KБ)

1.5.1 Обрання за конкурсом на вакантні посади зав каф У та ЗМП Спудка І.М. (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 16 KБ)

1.5.2 Обрання за конкурсом на вакантні посади зав каф У та ЗМП Шаповалов Г.І. (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 20 KБ)

1.5.3 Обрання за конкурсом на вакантні посади зав каф У та ЗМП Чернова І.В. (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 20 KБ)

1.6.1 Присвоєння вчених звань доцента Маляренко Юлії Олександрівні (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (PDF, 132 KБ)

1.6.2 Присвоєння вчених звань доцента Зубричеву Олександру Сергійовичу (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOC, 60 KБ)

1.6.3 Присвоєння вченого звання доцента Журавльову Юрію Геннадійовичу (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOC, 64 KБ)

1.6.4 Присвоєння вченого звання професора Леоненко Максиму Івановичу (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOC, 76 KБ)

2 Про проєкт плану роботи Вченої ради Національного університету «Запорізька політехніка» на 202122 н.р. (доповідач – голова Вченої ради Бахрушин В.Є.) (DOC, 100 KБ)

3 Про проєкт Регламенту Вченої ради Національного університету «Запорізька політехніка» (доповідач – голова Вченої ради Бахрушин В.Є.) (DOCX, 64 KБ)

4 Про проєкт Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників (DOCX, 68 KБ)

7.1.1 Тимчасового положення про конкурсний відбір та призначення на посаду керівника фахового коледжу (DOCX, 16 KБ)

8.1 Зміни до Правил прийому (DOCX, 24 KБ)

8.2 Щодо створення науково-дослідної лабораторії штучного інтелекту та центру індустрії 4.0 з 28.08.2021 року (DOC, 48 KБ)

8.3 Щодо затвердження навчальних планів ОПП та ОНП на 2021 рік, змін до навчальних планів та освітніх програм та введення в дію оновлених освітніх програм 2021 року (DOC, 48 KБ)

Проєкти навчальних планів на затвердження >>

Переліки навчальних планів та ОП >>

Проєкт рішення Вченої ради з питання 8.4 (PDF, 184 KБ)

Порядок денний Конференції трудового колективу:

1. Про основні напрямки роботи Національного університету «Запорізька політехніка» у 2021-2022 н.р. (доповідач – в.о. ректора Яримбаш С.Т.);

2. Проміжні підсумки роботи приймальної комісії (доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії Яримбаш Д.С.);

3. Різне.

До засідання Вченої ради університету 5 липня 2021 року

До питання 1:

Про внесення змін до Правил прийому в НУ «Запорізька політехніка» в 2021 р. (доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії Яримбаш Д.С.) (DOCX, 20 KБ)

До питання 2:

Підсумки акредитації освітніх програм НУ «Запорізька політехніка» у 2020/2021 р. та затвердження ОП (Доповідач – проректор Шило Г.М.) (DOCX, 16 KБ)

Перелік ОПП та ОНП, що розроблено у 2021 р. та до яких було внесено зміни

Проєкти ОП програм розміщено за посиланнями:
ОПП (бакалаври)
ОПП та ОНП (магістри)
ОНП (доктора філософії)

До засідання Вченої ради університету 29 червня 2021 року

1.1 Присвоєння вчених звань професора Карпенку Андрію Володимировичу (доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOC, 88 KБ)

1.2 Присвоєння вчених звань доцента Попович Яні Максимівні (доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOC, 48 KБ)

1.3 Присвоєння вчених звань доцента Коваленко Маргариті Олександрівні (доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOC, 60 KБ)

2 Затвердження у цілому Кодексу академічної доброчесності Національного університету «Запорізька політехніка» (доповідач - голова Вченої ради Бахрушин В.Є.) (DOCX, 60 KБ)

3 Затвердження у цілому Положення про порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти (доповідачі - проректори Грешта В.Л., Шило Г.М.) (DOC, 72 KБ)

4 Затвердження проєкту Регламенту Вченої ради (доповідач – голова Вченої ради Бахрушин В.Є.) (DOCX, 72 KБ)

5.1 Про стан житлово-побутових умов студентів та стан оплати за проживання у гуртожитках (доповідач – директор студентського містечка Дубина В.М.) (DOCX, 28 KБ)

5.2 Про стан житлово-побутових умов студентів та стан оплати за проживання у гуртожитках (голова студентської ради гуртожитку №5 Релушко О.Р.) (DOCX, 20 KБ)

5.3 Проект рішення з питання 5 Про стан житлово-побутових умов студентів та стан оплати за проживання у гуртожитках (DOC, 52 KБ)

6.1 Про стан та перспективи залучення студентів та обдарованої молоді до наукової роботи (доповідачі – провідний фахівець відділу наукової роботи студентів Вичужаніна С.А.) (DOC, 40 KБ)

6.2 Про стан та перспективи залучення студентів та обдарованої молоді до наукової роботи (доповідачі – провідний фахівець відділу наукової роботи студентів Вичужаніна С.А.) (PPTX, 1.5 MБ)

6.3 Про стан та перспективи залучення студентів та обдарованої молоді до наукової роботи (доповідач – голова РМУС Леощенко С.Д.) (PPTX, 2,6 MБ)

6.3 Проект рішення з питання №6 Про стан та перспективи залучення студентів та обдарованої молоді до наукової роботи (DOC, 28 KБ)

10.1 Створення робочих груп з підготовки пропозицій до Статуту Національного університету «Запорізька політехніка» (під керівництвом в.о. ректора Яримбаша С.Т.), до Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» (під керівництвом з НПР та ГП Грешти В.Л.), до Положень про відділи Національного університету «Запорізька політехніка» (під керівництвом першого проректора Гугніна Е.А.) у зв'язку із змінами законодавства (доповідач – голова Вченої ради Бахрушин В.Є.).

10.2 Зміни до Правил призначення академічних стипендій (доповідач – Іванченко А.В.). (DOCX, 44 KБ)

10.3.1 Про внесення змін до кошторису Національного університету «Запорізька політехніка» (DOCX, 20 KБ)

10.3.2 Проєкт рішення з питання №10.3 Про внесення змін до кошторису Національного університету «Запорізька політехніка» (DOCX, 16 KБ)

До засідання Вченої ради університету 14 червня 2021 року

Проєкт рішення Вченої ради з питання №5 (DOCX, 16 KБ)

Проєкт рішення Вченої ради з питання №6 (DOCX, 16 KБ)

До засідання Вченої ради університету 31 травня 2021 року

1.1.1 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу Лифар Владислава Віталіївна (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOC, 28 KБ)

1.1.2 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу Ольшанецький Вадим Юхимович (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 16 KБ)

1.1.3 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу Кулагін ДО (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 20 KБ)

1.1.4 Присвоєння вчених звань доцента Павлішиній Ніні Михайлівні (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOC, 56 KБ)

1.1.5 Присвоєння вчених звань доцента Сахну Олександру Анатолійовичу (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOC, 60 KБ)

1.1.6 Присвоєння вчених звань доцента Чередниченко Інні Анатоліївні (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOC, 64 KБ)

1.1.7 Присвоєння вчених звань доцента Журавльовій Світлані Миколаївні (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOC, 60 KБ)

1.1.8 Присвоєння вчених звань доцента Donenko_IV (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.) (DOCX, 28 KБ)

2.1 Про стан виховної роботи в університеті (Доповідач – начальник виховного відділу – Кашуба Ю.М.) (DOCX, 20 KБ)

2.2 Проєкт рішення Вченої ради з питання №2 (Доповідач – начальник виховного відділу – Кашуба Ю.М.) (DOCX, 16 KБ)

3.1 Про діяльність органів студентського самоврядування всіх рівнів та завдання з удосконалення їхньої роботи. (Доповідачі – Іванченко А.В., Соловйов М.П.) (DOCX, 32 KБ)

3.2 Проєкт рішення Вченої ради з питання №3 (Доповідачі – Іванченко А.В., Соловйов М.П.); (DOCX, 16 KБ)

4.1 Про ефективність діяльності ННВЦ «Запорізький регіональний центр політехнічної освіти» (Доповідач – Керівник центру Бєлоусов В.М.) (DOCX, 32 KБ)

4.2 Проєкт рішення Вченої ради з питання №4 (Доповідач – Керівник центру Бєлоусов В.М.) (DOCX, 16 KБ)

5.1 Про організацію навчання іноземних громадян в університеті і стан та перспективи розвитку міжнародної діяльності в університеті (Доповідач – керівник Центру Плинокос Д.Д.) (DOC, 68 KБ)

5.2 Проєкт рішення Вченої ради з питання №5 (Доповідач – керівник Центру Плинокос Д.Д.) (DOC, 28 KБ)До засідання Вченої ради університету 12 квітня 2021 року

До питання 1: Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу та присвоєння вчених звань професора та доцента (Доповідач – перший проректор, голова конкурсної комісії Гугнін Е.А.)

1.1.1 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу Лифар Владислава Віталіївна (DOC, 28 KБ)

1.1.2 Обрання за конкурсом на вакантні посади керівного складу Ольшанецький Вадим Юхимович (DOCX, 16 KБ)

1.1.3 Присвоєння вчених звань доцента Журавльовій Світлані Миколаївні (DOC, 60 KБ)

1.1.4 Присвоєння вчених звань доцента Павлішиній Ніні Михайлівні (DOC, 56 KБ)

1.1.5 Присвоєння вчених звань доцента Сахну Олександру Анатолійовичу (DOC, 60 KБ)

1.1.6 Присвоєння вчених звань доцента Чередниченко Інні Анатоліївні (DOC, 64 KБ)

До питання 2: Про висунення кандидатів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (доповідач – проректор з НР та МД Наумик В.В.)

2.1 Про висунення Кириченка Юрія Вікторовича на отримання іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук (DOC, 40 KБ)

2.2 Про висунення Яримбаша Дмитра Сергійовича на отримання іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук (DOC, 36 KБ)

До питання 3: Про стан фінансово-господарської діяльності університету у 2020 р. та планування надходжень і видатків у бюджеті університету в 2021 р. (Доповідач – гол. бухгалтер Силенко О.М., співдоповідач –проректор з АГР Чечель М.В.)

3.1 Про стан фінансової діяльності університету у 2020 р. та планування надходжень і видатків у бюджеті університету в 2021 р. (DOC, 112 KБ)

3.1.1 Таблиця №1 уточнений кошторис (XLSX, 36 KБ)

3.1.2 Таблиця №2 планові показники 2020-2021р (XLSX, 36 KБ)

3.1.3 Таблиця №3 асигнування 2020 р. 2201160 (XLSX, 28 KБ)

3.1.4 Таблиця №4 (аналіз доходів 2019-2020) (XLS, 28 KБ)

3.1.5 Таблиця №5 (аналіз доходів 2019-2020) (XLS, 28 KБ)

3.1.6 Таблиця №6 (використання коштів 2019-2020) (XLS, 48 KБ)

3.1.7 Таблиця №7 (видатки заг.фонд 2019-2020) (XLS, 40 KБ)

3.1.8 Таблиця №8 (видатки спец. фонд 2019-2020) (XLS, 44 KБ)

3.1.9 Таблиця № 9 середня зпл 2020 (XLSX, 16 KБ)

3.1.10 Таблиця №10 контингент студентів (XLSX, 16 KБ)

3.1.11 Таблиця №11 (стипендія 2019-2020) (XLS, 40 KБ)

3.1.12 Таблиця №12 (гуртожитки 2019-2020) (XLSX, 16 KБ)

3.1.13 Таблиця №13 (війскова каф. 2019-2020) (XLSX, 16 KБ)

3.1.14 Таблиця №14 (дебет та кред. заборгованість) 2019-2020 (XLS, 28 KБ)

3.1.15 Таблиця №15 Кошти на рахунках 2020 (XLS, 28 KБ)

3.1.16 Таблиця №16 Кошторис НДЧ на 2021 (XLSX, 16 KБ)

3.1.17 Таблиця №17 (використання коштів НДЧ 2019-2020) (XLS, 32 KБ)

3.1.18 Таблиця №18 (XLSX, 24 KБ)

3.2 Про стан господарської діяльності університету у 2020 р. (DOCX, 40 KБ)

3.3 Проєкт рішення Вченої ради з питання №3.1 (DOC, 52 KБ)

До питання 4: Підсумки наукової діяльності університету в 2020 р. (Доповідач – проректор з НР та МД Наумик В.В., співдоповідач – начальник НДЧ Сажнев В.М.)

4.1 Підсумки наукової діяльності університету в 2020 р. (DOC, 32 KБ)

4.2 Підсумки наукової діяльності університету в 2020 р. Презентація (PDF, 1,2 MБ)

4.3 Проєкт рішення Вченої ради з питання №4 (DOC, 28 KБ)

До питання 5: Основні результати екзаменаційної сесії та роботи екзаменаційних комісій у I семестрі поточного навчального року (Доповідач – проректор з НПР та ГП Грешта В.Л.)

5.1 Основні результати екзаменаційної сесії та роботи екзаменаційних комісій у I семестрі поточного навчального року (PDF, 976 KБ)

5.2 Проєкт рішення Вченої ради з питання №5 (DOCX, 16 KБ)

До питання 8: Зміни до Положення «Про вибори ректора НУ «Запорізька політехніка» та Положення «Про виборчі комісії з виборів ректора НУ «Запорізька політехніка» щодо врахування Закону України № 1216-IX від 05.02.2021 (Доповідач - голова Вченої ради Бахрушин В.Є.)

8.1 Порівняльна таблиця змін до Положення «Про вибори ректора НУ «Запорізька політехніка» (DOCX, 28 KБ)

8.2 Порівняльна таблиця змін до Положення «Про виборчі комісії з виборів ректора НУ «Запорізька політехніка» (DOCX, 20 KБ)

До питання 9: Зміни до Положення «Про вчену раду Національного університету «Запорізька політехніка» (Доповідач - голова Вченої ради Бахрушин В.Є.)

9 Зміни до Положення «Про Вчену раду Національного університету «Запорізька політехніка» (DOCX, 16 KБ)

До питання 10: Різне